Kayseri-Erciyes Ü. GSF- Giriş Sınavı

Genelde tarihler dışında pek bir değişiklik olmaz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
nilay
Mesajlar: 17
Kayıt: 05 Kas Cmt, 20:23
Konum: bandırma-tokat gaziosmanpaşa üniversitesi

Kayseri-Erciyes Ü. GSF- Giriş Sınavı

Mesaj gönderen nilay » 19 Tem Çrş, 11:42

MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI

SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATLERİ

Sınavlar Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü binasında yapılacaktır.

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı iki aşamada yapılacaktır:

1. Aşama:

Sınav 27 Ağustos 2006 tarihinde yapılacak ve sabah saat 08:30’da başlayacaktır. Adaylar, sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde bulunacak ve sabah saat 08:30’dan itibaren görevliler eşliğinde sınav salonuna listedeki Aday Sıra Numarasına göre alınacaklardır. Listedeki sıraya göre sınava girmeyen adaylar listenin en sonuna kalacaklardır. Liste sonunda ismi okunduğu halde sınava girmeyenler sınava girme haklarını yitireceklerdir. Sınav salonunun önünde bulunan son adayın sınava alınmasından sonra sınav bitirilmiş olacaktır. Sınavın bitiminden sonra gelen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.

2. Aşama:

Sınav Yürütme Kurulu 2. Aşama sınavı tarih ve saatini 1. Aşama Sınavı sonuçları ile birlikte sınav günü akşamı ilan eder. 2. Aşama Sınavı da 1. Aşamada olduğu gibi aday sırasına göre son adayın sınava girmesi ile sona erer. Sınavın bitiminden sonra gelen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.

Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kurulu’nun onayı ile aday sayısına göre sınav tarihi ve saatlerinde uygun görülen değişiklikleri yapabilir. Ayrıca sınavda görevliler dahil, salonda sigara içilmeyecek ve cep telefonu, çağrı cihazı v.b. ile sınava girilmeyecektir.

SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ

1. Aşama sınavına adayların herhangi bir enstrüman getirmelerine gerek yoktur.
2. Aşama sınavına adaylar notalarıyla ve enstrümanlarıyla girebileceklerdir.

SINAVLARIN YAPILMASINDA İZLENECEK YÖNTEM

Müzik Bölümü özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşamada adaylar sadece müziksel işitme sorularıyla ön elemeye tabi tutulacaklardır. 2. Aşamada ise, adaylara zorluk derecesi arttırılmış Müziksel İşitme soruları sorularak, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma becerilerini sergilemeleri istenir.
1. AŞAMA (ELEME) SINAVI

Müziksel İşitme Sınavı

1. Aşama Sınavı uygulamalı olarak yapılır. Ön eleme niteliğinde olan bu sınavda 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

· İki ses işitme : 6 adet iki ses.
· Üç ses işitme : 4 adet majör, minör, makamsal akorlardan oluşan üç ses.
· Dört ses işitme : 2 adet yedili akorlardan oluşan dört ses.
· Ezgi İşitme : İkişer motiften oluşan biri tonal ve biri makamsal iki ezgi.
· Ritim İşitme : İkişer motiften oluşan iki ritim cümlesi.

TABLO 1.
1. AŞAMA (MÜZİKSEL İŞİTME) SINAVINDA ÖLÇÜLECEK BOYUTLAR
VE PUANLAR

İki Ses İşitme Üç Ses İşitme Dört Ses İşitme Ezgi İşitme Ritim İşitme Toplam
6x3=18 puan 4x4=16 puan 2x5=10 puan 8x5=40 puan 8x2=16 puan 100 puan

Bu aşamada yapılan eleme sonucunda 50 ve üstünde puan alan tüm adaylar 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanırlar. Diğer adaylar başarısız ilan edilirler. 1. Aşama sınavında başarılı olan adayların, bu sınavda aldıkları puanlar sadece 2. Aşama sınavına girebilmek için yapılan değerlendirmede kullanılır, 2. Aşama sınavı sonunda yapılan Başarı Puanı Hesaplamasında dikkate alınmaz. 1. Aşama sınavına katılan adaylar “Başarılı” veya “Başarısız” olarak ilan edilirler.

2. AŞAMA (SEÇME ve YERLEŞTİRME) SINAVI

Müzik Bölümü 2. Aşama Sınavı uygulamalı olarak yapılır. Bu aşamada sınav aşağıdaki şekilde yapılır:

1. Müziksel İşitme Yeteneğinin Yoklanması ve Değerlendirilmesi:

2. Aşama Sınavı uygulamalı olarak yapılır. Seçme ve yerleştirme niteliğinde olan bu sınavda 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

· Üç ses işitme : 4 adet majör, minör, makamsal akorlardan oluşan üç ses.
· Dört ses işitme : 2 adet yedili akorlardan oluşan dört ses.
· Ezgi işitme : İkişer motiften oluşan biri tonal ve biri makamsal iki ezgi.
· Ritim işitme: İkişer motiften oluşan iki ritim cümlesi.

TABLO 2.
2. AŞAMA (MÜZİKSEL İŞİTME) SINAVINDA ÖLÇÜLECEK BOYUTLAR
VE PUANLAR

Üç Ses İşitme Dört Ses İşitme Ezgi İşitme Ritim İşitme Toplam
4x4 =16 puan 2x6=12 puan 8x5=40 puan 8x4=32 puan 100 puan

2. Müziksel Söyleme Yeteneğinin Yoklanması ve Değerlendirilmesi:

Bu sınavda adayın sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülerek, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Müziksel Söyleme Sınavında tüm adaylar İstiklal Marşı' nı doğru, temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söyleyeceklerdir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser (parça) sözleri Türkçe olmak kaydı ile adaylar tarafından seçilecektir. Bu sınavda adayların, ses özellikleri ile belirlenen parçalar çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülecektir. Adayların bu sınavda Müziksel Söyleme Becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

Sağlıklı Sese Sahip Olma: Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz özelliklerin bulunmaması,
Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği: Yeterince gür bir sese geniş bir ses alanına, güzel bir ses rengine sahip olunması,
Doğru ve Temiz Söyleme: Şarkının doğru ritimlerde ve temiz seslerle söylenmesi,
Konuşmada Anlaşılırlık: Seslendirilen şarkıda sözlerin, açık ve anlaşılır olması,
Müziksel Duyarlılık: Seslendirilen şarkıda sesin duyarlı, etkili ve anlamına uygun kullanılması, değerlendirilir.

TABLO 3.
2.AŞAMA (MÜZİKSEL SÖYLEME) SINAVINDA ÖLÇÜLECEK BOYUTLAR
VE PUANLAR

Sağlıklı SeseSahip Olma Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği Doğru ve Temiz Söyleme Konuşmada Anlaşırlık Müziksel Duyarlılık Toplam
30 30 20 10 10 100


3. Müziksel Çalma Yeteneğinin Yoklanması ve Değerlendirilmesi:

Bu sınavda adayın çalgısını çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri ölçülerek, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Aday, sınavda çalacağı çalgısını (Piyano hariç) kendisi sağlar. Adayların bu sınavda Müziksel Çalma Becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

Doğru ve Temiz Çalma: Çalgısından doğru ve temiz ses elde edilmesi ile eserin doğru/ koparılmadan seslendirilmesi,
Teknik Düzey: Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği,
Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müzikal çalınması,
Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi, değerlendirilir.


TABLO 4.
2. AŞAMA (MÜZİKSEL ÇALMA) SINAVINDA ÖLÇÜLECEK BOYUTLAR
VE PUANLAR

Doğru ve Temiz Çalma Teknik Düzey Müziksel Yorum Eserin Düzeyi Toplam
30 20 25 25 100


ÖZEL YETENEK SINAVIN PUANININ HESAPLANMASI

TABLO 5.
MÜZİK ANASANAT DALI 2. AŞAMA
ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP) DAĞILIMI

Müziksel İşitme Müziksel Söyleme Müziksel Çalma Toplam
Puan % 50 % 25 % 25 100

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı 2. Aşama sonucunda adayın Müziksel İşitme sınavından aldığı puanın %50’si; Müziksel Söyleme sınavından aldığı puanın %25’i ve Müziksel Çalma sınavından aldığı puanın %25’i hesaplanarak Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) bulunur.
Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanının (AOÖBP) hesaplanmasında mezun olduğu lise türü dikkate alınır. Buna göre Güzel Sanatlar Liseleri ile diğer liselerin ilgili kollarından mezun olanların Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOÖBP) hesaplanırken adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOÖBP) 0,8 ile, diğerlerinin 0,3 ile çarpılır. Bulunan rakamın %5’i Özel Yetenek Sınav Puanına (ÖYSP) eklenir. Daha sonra adayın ÖSS’den almış olduğu (herhangi bir puan türünden) en yüksek puanının %10’u bu puana ilave edilmek suretiyle Yerleştirme Puanı (YP) elde edilir.
Bu puanlar en yüksekten aşağıya doğru sıralanarak kazanan ve yedek adaylar tespit edilir. Son sırada kazanan adayların puanlarının eşit olması halinde ÖSS puanı yüksek olan tercih edilir.

ÇALGI ANASANAT DALI ÖZEL YETENEK SINAVI

SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATLERİ

Sınavlar Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü binasında yapılacaktır.

Çalgı Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı iki aşamada yapılacaktır:

1. Aşama:

Sınav 27 Ağustos 2006 tarihinde yapılacak ve sabah saat 08:30’da başlayacaktır. Adaylar, sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde bulunacak ve sabah saat 08:30’dan itibaren görevliler eşliğinde sınav salonuna listedeki Aday Sıra Numarasına göre alınacaklardır. Listedeki sıraya göre sınava girmeyen adaylar listenin en sonuna kalacaklardır. Liste sonunda ismi okunduğu halde sınava girmeyenler sınava girme haklarını yitireceklerdir. Sınav salonunun önünde bulunan son adayın sınava alınmasından sonra sınav bitirilmiş olacaktır. Sınavın bitiminden sonra gelen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.

2. Aşama:

Sınav Yürütme Kurulu 2. Aşama sınavı tarih ve saatini 1. Aşama Sınavı sonuçları ile birlikte sınav günü akşamı ilan eder. 2. Aşama Sınavı da 1. Aşamada olduğu gibi aday sırasına göre son adayın sınava girmesi ile sona erer. Sınavın bitiminden sonra gelen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.

Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kurulu’nun onayı ile aday sayısına göre sınav tarihi ve saatlerinde uygun görülen değişiklikleri yapabilir. Ayrıca sınavda görevliler dahil, salonda sigara içilmeyecek ve cep telefonu, çağrı cihazı v.b. ile sınava girilmeyecektir.

SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ

1. Aşama sınavına adayların herhangi bir enstrüman getirmelerine gerek yoktur.
2. Aşama sınavına adaylar notalarıyla ve enstrümanlarıyla girebileceklerdir.

SINAVLARIN YAPILMASINDA İZLENECEK YÖNTEM

Çalgı Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşamada adaylar sadece müziksel işitme sorularıyla ön elemeye tabi tutulacaklardır. 2. Aşamada ise, adaylara zorluk derecesi arttırılmış Müziksel İşitme soruları sorularak, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma becerilerini sergilemeleri istenir.

1. AŞAMA (ELEME) SINAVI

Müziksel İşitme Sınavı

1. Aşama Sınavı uygulamalı olarak yapılır. Ön eleme niteliğinde olan bu sınavda 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

· İki ses işitme : 6 adet iki ses.
· Üç ses işitme : 4 adet majör, minör, makamsal akorlardan oluşan üç ses.
· Dört ses işitme : 2 adet yedili akorlardan oluşan dört ses.
· Ezgi İşitme : İkişer motiften oluşan biri tonal ve biri makamsal iki ezgi.
· Ritim İşitme : İkişer motiften oluşan iki ritim cümlesi.

TABLO 1.
1. AŞAMA (MÜZİKSEL İŞİTME) SINAVINDA ÖLÇÜLECEK BOYUTLAR
VE PUANLAR

İki Ses İşitme Üç Ses İşitme Dört Ses İşitme Ezgi İşitme Ritim İşitme Toplam
6x3=18 puan 4x4=16 puan 2x5=10 puan 8x5=40 puan 8x2=16 puan 100 puan

Bu aşamada yapılan eleme sonucunda 50 ve üstünde puan alan tüm adaylar 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanırlar. Diğer adaylar başarısız ilan edilirler. 1. Aşama sınavında başarılı olan adayların, bu sınavda aldıkları puanlar sadece 2. Aşama sınavına girebilmek için yapılan değerlendirmede kullanılır. 2. Aşama sınavı sonunda yapılan Başarı Puanı Hesaplamasında dikkate alınmaz. 1. Aşama sınavına katılan adaylar “Başarılı” veya “Başarısız” olarak ilan edilirler.

2. AŞAMA (SEÇME ve YERLEŞTİRME) SINAVI

Çalgı Anasanat Dalı 2. Aşama Sınavı uygulamalı olarak yapılır. Bu aşamada sınav aşağıdaki şekilde yapılır:

1. Müziksel İşitme Yeteneğinin Yoklanması ve Değerlendirilmesi:

2. Aşama Sınavı uygulamalı olarak yapılır. Seçme ve yerleştirme niteliğinde olan bu sınavda 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

· Üç ses işitme : 4 adet majör, minör, makamsal akorlardan oluşan üç ses.
· Dört ses işitme : 2 adet yedili akorlardan oluşan dört ses.
· Ezgi işitme : İkişer motiften oluşan biri tonal ve biri makamsal iki ezgi.
· Ritim işitme: İkişer motiften oluşan iki ritim cümlesi.

TABLO 2.
2. AŞAMA (MÜZİKSEL İŞİTME) SINAVINDA ÖLÇÜLECEK BOYUTLAR
VE PUANLAR

Üç Ses İşitme Dört Ses İşitme Ezgi İşitme Ritim İşitme Toplam
4x4 =16 puan 2x6=12 puan 8x5=40 puan 8x4=32 puan 100 puan

2. Müziksel Çalma Yeteneğinin Yoklanması ve Değerlendirilmesi:

Bu sınavda adayın çalgısını çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri ölçülerek, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Aday, sınavda çalacağı çalgısını (Piyano hariç) kendisi sağlar. Adayların bu sınavda Müziksel Çalma Becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

Doğru ve Temiz Çalma: Çalgısından doğru ve temiz ses elde edilmesi ile eserin doğru/ koparılmadan seslendirilmesi,
Teknik Düzey: Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği,
Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müzikal çalınması,
Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi, değerlendirilir.

TABLO 3.
2. AŞAMA (MÜZİKSEL ÇALMA) SINAVINDA ÖLÇÜLECEK BOYUTLAR
VE PUANLAR

Doğru ve Temiz Çalma Teknik Düzey Müziksel yorum Eserin Düzeyi Toplam
30 20 25 25 100


ÖZEL YETENEK SINAV PUANININ HESAPLANMASI

TABLO 4.
MÜZİK ANASANAT DALI 2. AŞAMA
ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP) DAĞILIMI

Müziksel İşitme Müziksel Çalma Toplam
Puan % 50 % 50 100

Çalgı Anasanat Dalı özel yetenek sınavı 2. Aşama sonucunda adayın Müziksel İşitme sınavından aldığı puanın %50’si; Müziksel Çalma sınavından aldığı puanın %50’si hesaplanarak Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) bulunur.
Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanının (AOÖBP) hesaplanmasında mezun olduğu lise türü dikkate alınır. Buna göre Güzel Sanatlar Liseleri ile diğer liselerin ilgili kollarından mezun olanların Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOÖBP) hesaplanırken adayın Orta Öğretim Başarı Puanı 0,8 ile, diğerlerinin 0,3 ile çarpılır. Bulunan rakamın %5’i Özel Yetenek Sınav Puanına (ÖYSP) eklenir. Daha sonra adayın ÖSS’den almış olduğu (herhangi bir puan türünden) en yüksek puanının %10’u bu puana ilave edilmek suretiyle Yerleştirme Puanı (YP) elde edilir.
Bu puanlar en yüksekten aşağıya doğru sıralanarak kazanan ve yedek adaylar tespit edilir. Son sırada kazanan adayların puanlarının eşit olması halinde ÖSS puanı yüksek olan tercih edilir.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE ÖN KAYITLAR

1. Sınavı asıl olarak kazananların listeleri 15 gün içinde Dekanlıkça onaylanarak ilan edilir.

2. Her bir program için alınacak öğrenci kontenjanı kadar yedekler belirlenir ve listeler Dekanlıkça ilan edilir.

3. Asıl listeden kazananların ön kayıtları, 04-08 Eylül 2006 tarihlerinde, Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır. Bu tarihler arasında sağlık mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyecek adayların yerine, bu adayların durumlarını belgeleyen Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu (heyet) raporu ile kanunî vekili kayıt yaptırabilir. Bunun haricinde belirlenen tarihlerde asıl listeden kayıtlarını yaptırmamış adayların mazeretleri kabul edilmez.

4. 2006–2007 öğretim yılı için yapılan Özel Yetenek Sınavı’yla asıl listeden kazandığı halde kayıt yaptırmayanların yerine yerleştirilecek yedek liste adaylarından 04-08 Eylül 2006 tarihlerinde müracaat dilekçeleri alınacak; bunlardan kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları 11 Eylül 2006 tarihinde yapılacaktır. Bu tarihten sonra boş kalan kontenjanlara kayıt yapılmayacaktır.

5. Ön kayıtlarını yaptıran adayların ders kayıtları 11-15 Eylül 2006 tarihlerinde ilgili bölümlerde, danışmanları eşliğinde yapılır.

Kilitli
cron