Kars-Kafkas Ü. Devlet Konservatuarı

Genelde tarihler dışında pek bir değişiklik olmaz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
nilay
Mesajlar: 17
Kayıt: 05 Kas Cmt, 20:23
Konum: bandırma-tokat gaziosmanpaşa üniversitesi

Kars-Kafkas Ü. Devlet Konservatuarı

Mesaj gönderen nilay » 19 Tem Çrş, 11:48

T.C.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Devlet Konservatuarı 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı

ÖN KAYIT KURALLARI

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümüne 2006-2007 Eğitim-öğretim yılında Lisans düzeyinde;

1- Piyano Ana Sanat Dalı (Piyano - 7, Gitar-3 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenci)

2- Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı (Keman - 5 öğrenci)

3- Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı (Flüt - 5 öğrenci)

Sanat Dallarına özel yetenek sınavıyla toplam 20 öğrenci alınacaktır.

4- 2006 yılı ÖSS sınavında ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DİL puan türlerinin herhangi birinden, güzel sanatlar liselerinin müzik bölümünden mezun olanlardan en az 160 puan, normal liselerden mezun olanlardan 185 puan almış olanlar ön kayıt yaptırabilirler (Konservatuarların lise devresi mezunlarında bu şart aranmaz)

5- Ön kayıt için gerekli belgeler;

a) Form Dilekçe (Konservatuardan temin edilecektir),

b) 4,5x6 cm ebadında son altı ay içinde önden, başı ve boynu açık, sakalsız şekilde çekilmiş adayın kolaylıkla tanınacağı 2 adet fotoğraf,

c) ÖSS sonuç belgesinin onaylı fotokopisi (Devlet Konservatuarı mezunları hariç),

d) Resimli ve onaylı nüfus cüzdan fotokopisi veya aslıyla birlikte okunaklı bir fotokopisi,

e) Adayın ön kayıt ücretini ödediğine dair banka dekontu,

f) Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,

g) Evrakların koyulacağı büyüklükte bir adet şeffaf föy.Not: Ön kayıt ücreti 100 YTL’dir. Bu ücretin Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Kars şubesi nezdindeki 26146825-5001 nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.6- Ön kayıt için adayın şahsen veya yasal olarak vekalet verdiği birisi tarafından müracaat etmesi gerekmektedir.

7- Kayıt ve Sınav TarihleriÖN KAYIT : 21-25 Ağustos 2006

ÖN ELEME SINAVI : 28 Ağustos 2006 Saat: 10:00

UYGULAMA SINAVI : 29-30-31 Ağustos-1 Eylül 2006 Saat: 09:008- Ön kayıtlar Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI

MÜZİK BÖLÜMÜ ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK

SINAVLARI YÖNERGESİAMAÇMadde 1- Bu yönergenin amacı, Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Lisans Programına alınacak öğrencilerin seçilmesinde uygulanacak özel yetenek sınavlarını belirlemektir.ÖN KAYITMadde 2- Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü özel yetenek sınavlarına katılabilmek için adayların belirlenen süre içerisinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları gerekir. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için ÖSS sınavından en az Kafkas Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen taban puanı almış olmaları gerekir (Devlet Konservatuarlarının Lise devresi mezunlarında ÖSS puan şartı aranmaz).

Not: Her ne sebeple olursa olsun, belirtilen yer ve saatte sınava girmeyen aday sınav hakkını kullanmış sayılır ve yeni bir hak iddia edemez.ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARIMadde 3- Ön kayıt süreleri ile giriş sınav tarihleri Kafkas Üniversitesi Senato’su tarafından kabul edilen takvime göre yapılır. Adaylar belirlenen süreler içerisinde ön kayıtlarını yaptırmak, belirtilen gün ve saatlerde sınavlara girmek zorundadır. Ön kayıt sırasında yanlış bilgi ve belge veren adayların, kesin kabul sınavlarını kazanmış olsalar bile kayıtları yapılmaz. Kaydı yapılanların ise kayıtları silinir.MÜZİK BÖLÜMÜ SANAT DALLARININ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMINA GİREBİLMEK İÇİN;a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) 30 yaşını geçmemiş olmak,

c) Lise ve dengi okul veya Devlet Konservatuarlarının lise devresi mezunu olmak,

d) Konservatuarların lise devresi mezunları dışındaki diğer liselerden mezun olan adayların, ön kayıt için herhangi bir puan türünde en az Kafkas Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen puanı almış olmak,

e) Ön eleme sınavını geçmiş olan adayların yapılacak kesin kabul sınavlarında başarılı sayılabilmek için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekir. (70 ve üzeri puan alarak başarılı kabul edilen adaylar için en yüksek puandan en düşük puana doğru bir sıralama yapılır. Bu sıralama ile kontenjan dahilinde kesin kayda hak kazanan asil liste belirlenir. Bir adayın kesin kabul sınavında 70 ve üzeri puan almış olması konservatuara kesin kayıt yaptıracağı anlamına gelmez).

ADAY KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELERMadde 4-

1- Form Dilekçe (Konservatuardan sağlanır)

2- Resmi onaylı nüfus cüzdanı sureti

3- Yeni çekilmiş 4,5x6 boyutlarında vesikalık fotoğraf (2 Ad)

4- Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi

5- ÖSS belgesinin onaylı fotokopisi

6- Adayın ön kayıt ücretini ödediğine dair banka dekontu

SINAVA GİRİŞ BELGESİMadde 5- Her adaya, ön kayıt sırasında üzerinde fotoğrafı olan bir sınav giriş belgesi verilir. Adaylar sınavın her aşamasında sınav giriş belgesini ve özel kimlik belgesini göstermek zorundadır.KABUL SINAVLARININ NİTELİKLERİ VE SINAV KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASIMadde 6- Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü sanat dallarına girebilmek için, kayıt ve kabul şartlarını taşıyan adayların Konservatuar Yönetim Kurulu’nca her aşama için belirlenen sınav komisyonları tarafından yapılacak Ön Eleme Sınavı (birinci aşama) ve Kesin Kabul Sınavında (ikinci aşama) başarılı olmaları gerekmektedir.1- Ön Eleme Sınavı : Lise ve lise dengi bir okulu bitirenlerden ÖSS sınavında en az Kafkas Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen taban puanı almış olanlar, önce “Ön Eleme Sınavı”na alınırlar. Bu sınav teorik dersleri (Solfej, Müzik Teorisi ve Müzik Tarihi) kapsar ve yazılı olarak uygulanır. Teorik Sınavın değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavdan 60 (Altmış) ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilir ve kesin kabul sınavına girmeye hak kazanırlar. Devlet Konservatuarlarının lise devresi mezunları bu sınavdan muaf tutulurlar.2- Kesin Kabul Sınavı : Ön Eleme sınavında başarılı olanlar ile Devlet Konservatuarlarının Lise bölümü mezunu adaylar “Kesin Kabul Sınavı”na alınırlar. Adaylar sınava gireceği Sanat Dalı’na göre en az 15 (Onbeş) dakikalık serbest bir program çalmak zorundadır. Kesin Kabul Sınavı’nın değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır, 70 (Yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılırlar.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,

KESİN KAYIT HAKKINI KAZANAN ADAYLARIN

BELİRLENMESİ VE İLAN EDİLMESİMadde 7- Ön Eleme Sınavını geçmiş, Kesin Kabul Sınavından 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilirler ve saptanan başarı notları yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Bu sıralama sonunda asil ve yedek aday listeleri belirlenerek ilan edilir. Kesin Kabul Sınavında 70 (Yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılır ve hiçbir suretle Asil ve Yedek listeye alınmazlar. Kontenjan kadar öğrenci (asil listeden) kesin kayıtlarını yaptırmak üzere Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Kayıt Bürosu’nda kesin kayıt işlemlerini yaptırır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kontenjan açığı kalırsa, bu açık, Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilen tarihte Yedek Aday Listesindeki sıralarına göre yedek adaylardan doldurulur. Bu durumda da kontenjan açığı kalırsa yeni bir duyuruyla bu kontenjan başarı sıralamasına göre yedek adaylardan tamamlanır. Yapılan sınavların genel değerlendirilmesi sırasında başarı puanları eşit olan adayların öncelikle ÖSS puanı, bunun da eşit olması durumunda Ortaöğretim Başarı Puanları dikkate alınır.KONSERVATUARA KESİN KAYITLARMadde 8- Konservatuara kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, kayıt işlemleri için ilan edilen tarihler arasında Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Kayıt Bürosu’na başvururlar, süresi içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt haklarını kaybetmiş sayılırlar.

DİĞER HUSUSLAR

Madde 9- Özel yetenek sınavlarıyla ilgili olarak bu toplantı tarihinden sonra Yüksek Öğretim Kurulunca alınacak her türlü kararın ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince kılavuzlarda özel yetenek sınavıyla ilgili olarak yayınlanacak tüm kurallar bu sınavlarda uygulanacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 10- Bu yönerge, Kafkas Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 11- Bu yönerge Kafkas Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Kilitli
cron