Van-Yüzüncü Yıl Ü. Eğt.Fak. Giriş Sınavı

Genelde tarihler dışında pek bir değişiklik olmaz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
SeRhAt
Mesajlar: 35
Kayıt: 08 Tem Cmt, 15:29
Konum: edirne-İZMİR

Van-Yüzüncü Yıl Ü. Eğt.Fak. Giriş Sınavı

Mesaj gönderen SeRhAt » 27 Tem Prş, 0:21

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVLARI

YÖNERGE
• Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alımına ait işlemler bu yönerge hükümlerine göre yürütülür. Bu yönerge, özel yetenek sınavının yürütülmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar.
• 2006-2007 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız, her şeyden önce bu sınav kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle elinizdeki kılavuzu dikkatle okuyunuz.

TEMEL KOŞULLAR / AÇIKLAMALARI
1. 2006-2007 öğretim yılı için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim Öğretmenliği Programı / Müzik Öğretmenliği Programı) ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’ne (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı) alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavları Eğitim Fakültesince yapılacaktır. Bu programların kontenjanlarını içeren tablo şu şekildedir;

Programın Adı Öğrenci Sayısı
Resim Öğretmenliği Programı 30
Müzik Öğretmenliği Programı 30
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 40 (25 Erkek- 15 Kız)

2. Adaylar, yukarıda belirtilen programlardan sadece birisine başvurabilirler.
3. Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayların 2006 ÖSS Sınavında, dört puan türünün (ham puan olarak) en az birinden 185 ve daha fazla puan almaları gerekmektedir. Liseler, Meslek Liseleri veya Öğretmen Liselerinin Spor-Güzel Sanatlar alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2006 ÖSS Sınavının dört puan türünün en az birinden 160 ve daha fazla puan almaları gerekir. (Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar liselerinin ilgili alan/kol/bölümlerinden mezun olan adayların bu alan ve kollardan mezun olduklarını gösterir belgenin aslını veya noter onaylı örneğini vermeleri gerekir). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı’na başvuracak olan milli sporcuların da ÖSS Sınavından dört puan türünün en az birisinden (ham puan olarak) 160 puan almış olması gerekir.
4. Başvurunun geçerli olabilmesi için ilgili formların doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru evrakı tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir. Ayrıca başvuruların geçerli sayılabilmesi için, imza gerektiren belgelerin ilgili aday tarafından değişmeyen nitelikte imzalanmasına dikkat edilmelidir. İmzalanmamış belgeler işleme konulmayacaktır.
5. Başvurular şahsen, Posta/Kargo yolu veya bir başkası aracılığı ile yapılabilecektir. Şahsen başvuruda bulunan adaylar için kayıtlar, Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Kayıt Bürosuna 14-23 Ağustos 2006, (mesai günleri) 09:00-12:00 / 13:00-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.
6. Posta/Kargo veya bir başkası aracılığıyla yapılacak başvurular için, Form- Dilekçe İnternet üzerinden alınarak eksiksiz olarak doldurulup, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile Y.Y.Ü. Eğitim Fakültesi, Özel Yetenek Sınav Kayıt Bürosu, Zeve Kampusü-VAN adresine 23 Ağustos 2006 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kayıt bürosuna ulaşmayan belgeler için postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu konuda adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Başvuru formu ve diğer gerekli belgeler http://www.yyu.edu.tr adresindeki 2006-2007 Özel Yetenek Sınavları linkinden elde edilebilir. Bir başkası aracılığı ile başvuruda bulunan adayların başvuruları, istenen belgeler tam olmak şartıyla kabul edilecektir. Ancak bu durumda form-dilekçeyle kaydı yaptıran şahsın özel kimlik fotokopisinin de eklenmesi gerekmektedir.
7. Posta/Kargo yoluyla başvuran adayların eksik evrakı olması durumunda, tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir. Bu yolla başvuru yapan adaylar başvuru sorgulamasını 0(432)2251693 (6 Hat)/1707 nolu telefondan yapabilirler.
8. Posta/Kargo yoluyla başvurusu kabul edilen adayların sınava girebilmeleri için gerekli Sınav Giriş Kartını 28 Ağustos 2006 tarihinde 08.00-.08.30 saatleri arasında Fakültemiz yazı işleri bürosundan almaları gerekmektedir.
9. Tüm alanlarda yapılacak sınavlarda, adayların sınava alınması, adaylara verilecek olan Aday Sıra Numarası’na göre yapılacaktır.
10. Aday başvuru listeleri 24 Ağustos 2006 tarihinde Eğitim Fakültesinde ilan edilecektir. Bu listelerde adaylarla ilgili bilgilerde yanlışlık olması halinde sınavdan önce Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvurulması gerekmektedir.
11. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun, (rapor dahil) ayrıca sınava alınmayacaktır.
12. Özel Yetenek Sınavlarının yapılmasına ilişkin olarak sınav komisyonu gerekli görülen değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Sınavlarda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav, komisyon kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca ilan edilecektir.
13. Özel Yetenek Sınavları, Eleme ve Seçme olarak iki aşamada yapılır. Birinci aşama sınavına girmeyen ya da giremeyen adaylar, ikinci aşama sınavına alınmazlar. Sınavı terk eden adaylar için de aynı işlem uygulanır. Aday, sınavlarda verilen haklardan başka bir hak talep edemez.
14. Başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan ve sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri ödenmez.
15. Yerleştirme puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların ÖSS’den aldıkları ham puanların hangisi en yüksek ise, o puan adayın ÖSS puanı olarak işlem görecektir.
16. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, ÖSS puanı en yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
17. Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren veya bu tür girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır ve haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulur.
18. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının, kesin kayıt işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan v.b. durumlarını tespiti halinde, bu adayların sınavları ve sınav sonuçları geçersiz sayılarak iptal edilir. Kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz sayılır ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
19. Sınavları kazanamayan adayların, Sınav Başvuru Belgeleri’nin, sınav süresince geri iadesi yapılmayacaktır. Ancak, sınav bitiminde dilekçe ile istenildiği takdirde geri verilebilecektir.
20. Sınavları kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt sırasında adaylardan istenecektir.
21. Kılık- Kıyafet Yönetmeliği’ne uymayan adaylar sınava alınmayacaktır.
ÖZEL KOŞULLAR

A. Ses Özelliği: Özel yetenek sınavının yapılacağı programlar, öğretmen yetiştiren programlar olduğu için, bu alanlara başvuruda bulunan adaylarda sürekli ve kalıcı ses bozukluğu, veya ses kısıklığı bulunmamalıdır.

B. Konuşma Özelliği: Adayın sağlıklı öğrenim görmesini ve öğretmen olarak yetişmesini engelleyici konuşma bozuklukları (anlamlı derecede kekemelik, pepelik v.b ) bulunmamalıdır.

C. Bedensel Özellikler: Bedensel sakatlık, eksiklik ve kusurlar (ellerde parmak eksikliği, aşırı derecede topallık, çolaklık, kamburluk v.b).


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. 2006 ÖSS Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı ya da onaylı kopyası (Adaylar noter onayı yaptıracakları gibi, müracaat sırasında ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin aslını göstermek koşuluyla Eğitim Fakültesi sekreterliğinden de belgelerini onaylatabilirler).
2. Form-Dilekçe: Şahsen Başvuru sırasında ya da internet üzerinden temin edilebilir.Bknz.Ek-1
3. Resimli ve onaylı nüfus cüzdan sureti (Onaylama Eğitim Fakültesi Sekreterliğinden aslını göstermek koşuluyla yaptırılabilir).
4. Fotoğraf: 2 Adet 4.5x6cm boyutlarında, son altı ay içerisinde çekilmiş, kişiyi kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte, başı açık, sakalsız ve gözlüksüz fotoğraf verilmelidir.
5. Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayların 2006 ÖSS Sınavında, dört puan türünün (ham puan olarak) en az birinden 185 ve daha fazla puan almaları gerekmektedir. Liseler, Meslek Liseleri veya Öğretmen Liselerinin Spor-Güzel Sanatlar alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2006 ÖSS Sınavının dört puan türünün en az birinden 160 ve daha fazla puan almaları gerekir. (Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar liselerinin ilgili alan/kol/bölümlerinden mezun olan adayların bu alan ve kollardan mezun olduklarını gösterir belgenin aslını veya noter onaylı örneğini vermeleri gerekir). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuracak olan milli sporcuların da ÖSS Sınavından dört puan türünün en az birisinden (ham puan olarak) 160 puan almış olması gerekir.
6. Banka Dekontu: Adaylar başvuru sırasında YYÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye İş Bankası Zeve Kampus Şubesi’nde bulunan ve aşağıdaki tabloda yer alan ilgili hesap numarasına 140YTL yatırıldığını gösterir dekontun aslını vermek zorundadırlar.
Hesap No Program
8901-1853 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı
8901-1870 Müzik Öğretmenliği Programı
8901-1867 Resim Öğretmenliği Programı

7. Sağlık Raporu (Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliğine Başvuracak adaylar için) Herhangi bir resmi sağlık kurumundan, Fotoğraflı ve “Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavına girmesinde ve spor yapmasında sağlık açısından bir sakınca olmadığı”nı belirtir belge; (Bknz.Ek-2, bu form kayıt bürosundan veya internet üzerinden alınarak ilgili sağlık kuruluşlarına onaylatılacaktır)
8. Branş Başarı Derece Belgesi (Beden Eğitimi ve Spor Bölümü için) Ek-3’te belirtilen spor dallarından birisinde başarı derecesi gösterir belge/belgeler. Gerekli açıklamalar Ek-3’te yer almaktadır.

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER
Başvuru Tarihi 14-23 Ağustos 2006
Başvuru Yeri Sınav Kayıt Bürosu/ Eğitim Fakültesi A Blok 1.Kat
Kayıt Saatleri 09.00-11.30/13.00-16.30
Sınav Tarihi Güzel Sanatlar Eğitimi: 28 Ağustos-02 Eylül 2006
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı: 28 Ağustos-02 Eylül 2006 (30 Ağustos resmi tatil)
Sınav Yeri Eğitim Fakültesi C Blok (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)
İlyas Türetken Spor Salonu (Beden Eğitimi ve Spor Bölümü)
Sınav Saati 09.00
Sınav Ücreti 140YTL
İletişim Tel: 0 (432) 2251693 (6 Hat)/1706
Faks: 0432 225 13 68
Web: http://www.yyu.edu.tr.

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA YERLEŞTİRMEYE
ESAS OLAN PUANIN (YP) HESAPLANMASI

Yerleştirmeye esas olan puan, aşağıdaki puanların belli ağırlıklarla toplanmasından elde edilecektir.

a) ÖYSP Standart Puan (ÖYSP-SP)
b) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (Üç puan türünden en yükseği)
c) 2006- ÖSS Puanı (ÖSS-P) (Dört puan türünden en yükseği)

ÖYSP Standart Puanı’nın (ÖYSP-SP) Hesaplanması

1. Fakültemizce yapılan Özel Yetenek Sınavı Puanı’nın (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin Standart Puana (ÖYSP-SP) çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır.

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır.Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

2. Yerleştirilmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formüllerle hesaplanacaktır:

a. Aday aynı alandan geliyorsa: (Örneğin, Resim Öğretmenliği Programı için aday Güzel Sanatlar Lisesi’nin Resim alanından geliyorsa)

YP = (1 x ÖYSP-SP) + (0,52 x AOBP) + (0,36 x ÖSS-P)

b. Aday diğer alanlardan geliyorsa: (Örneğin, Resim Öğretmenliği Programı için aday Genel Lise Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)

YP = (1 x ÖYSP-SP) + (0,16 x AOBP) + (0,47 x ÖSS-P)
3. Adaylar, Yerleştirme Puanları’na (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Aynı işlemle, varsa kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
4. Asıl ve yedek adaylarla ilgili kesinleşmiş listeler Dekanlık Makamı’nın onayından sonra ilan edilecektir.
SINAVLARA İTİRAZLAR
• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programının I. ve II. Aşama sınavlarına yapılacak itirazlar adayın sınavının bittiği oturum süresince (sabah veya öğleden sonra), sınav sonuç listelerine yapılacak itirazlar ise listelerin ilan edilmesinden sonraki ilk 24 saat içinde yapılmalıdır.
• Resim ve Müzik Öğretmenliği Programlarının I. Aşama sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, II. Aşama sınavının başlangıcından en az 2 (iki) saat öncesine kadar yapılmış olmalıdır. Bu programların sınav sonuç listelerine itirazlar ise 04.09.2006 tarihinde mesai bitimine kadar yapılmalıdır.
• Bu süreler dışında yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar T.C. İş Bankası Zeve Kampus Şubesindeki Başvuru için verilen hesap numarasına 25YTL yatırılarak dekont ile birlikte Eğitim Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak yapılacaktır. İtiraz mesai saatleri dışında gerçekleşirse itiraz ücreti tutanakla emanete alınacaktır.


KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
1. Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 12-13 Eylül 2006 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde yapılacaktır. Kontenjan açığı kaldığı takdirde yedek listeden başarı sırasına göre kayıt yapılacaktır. Yedek listeden kazananların müracaatları 14 Eylül 2006 günü mesai bitimine kadar kabul edilecek ve 15 Eylül 2006 tarihinde Öğrenci İşleri daire Başkanlığınca ilan edilecektir. Yedek listeden kazanan öğrencilerin kayıtları ise 18 Eylül 2006 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.
2. Asıl listede kazananlardan yukarıda belirtilen kayıt günlerinde kesin kayıt yaptırmayanlar ve yedek listeden kazananlardan müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler.
3. Kesin kayıt Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılır.
4. Adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı) ile ilgili Özel Yetenek Sınavı aşağıdaki programa göre yapılacaktır.
Sınav Tarihi : 28 Ağustos-02 Eylül 2006
Sınav Yeri : İlyas Türetken Spor Salonu
Saat : 09.00

Bu program kontenjanını içeren tablo aşağıdadır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 40 (25 Erkek 15 Kız)


SINAV GİRİŞ KOŞULLARI

• Adaylar sınavlara, Özel Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport), Sınav Giriş Kartı ve uygulamalı spor kıyafeti (şort, t-shirt veya eşofman, spor ayakkabısı) ile katılmak zorundadırlar.
• Sınav Giriş Kartı’ında Kayıt Bürosu yetkilisinin imzası, Dekanlık mührü, aday sıra numarası gibi işlemlerden birinin eksikliği halinde aday sınava alınmaz.

Sınav
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı’na alınacak öğrencilerin Özel Yetenek Sınavları Eleme ve Seçme sınavı olarak iki aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşama sınavı (Eleme) mekik koşusu testi, ikinci aşama (Seçme) sınavı ise beceri koordinasyon testinden oluşmaktadır.
Birinci Aşama (Eleme Sınavı); Bu sınav adayların dayanıklılık kapasitelerini ölçmeyi amaçlayan eleme niteliğindeki bir sınav olup, ikinci aşama sınavına girecek adayları belirlemeye yöneliktir.
Mekik koşusu eleme sınavının sonucuna göre, ikinci aşama sınavına alınacak öğrenci sayısı, bölüm öğrenci kontenjan sayısının 3 katı olacaktır. Bu sayı erkeklerde 25x3=75, bayanlarda 15x3=45’tir (Sınav sonucunda erkeklerde 75. bayanlarda 45. adayların yaptığı mekik sayısına eşit sayıda mekik koşusu yapan aday veya adaylar olursa; bu adaylarda ikinci aşama sınavına alınacaktır).
İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazananların Birinci Aşama Sınavı’ndan elde ettikleri dereceleri ÖYSP’nin hesaplanmasında %50 etkili olacaktır.
İkinci Aşama (Seçme Sınavı) Beceri Koordinasyon Testinden oluşmaktadır. Bu test yön bulma, reaksiyon çabukluğu, denge vb. koordinatif becerileri ölçmeye yöneliktir.
Bu aşamaya yukarıda belirlenen kriterlere göre, Eleme Sınavında başarılı olan adaylar katılacaklardır.
A. Birinci Aşama (Eleme Sınavı/20m Mekik Koşusu)
Amaç: Dayanıklılık kapasitesini ölçme.
Eleme niteliğindeki Mekik Koşusu Sınavı aşağıda açıklandığı gibi uygulanacaktır.
20m Mekik Koşusu Testi: Bu aşamada, adaylara 20 metre Mekik Koşusu Testi uygulanarak dayanıklılık kapasiteleri ölçülür.
Açıklama: Bu test 20m MK (20 metre Mekik Koşusu) adıyla anılan bir test olup spor salonunda yapılmaktadır. Aday, test süresince 20 metrelik bir parkurun bir ucundan diğer ucuna doğru (20m’lik parkurun başlangıç ve bitiş dip çizgileri dahil) devamlı olarak koşar. Test sırasında adayın koşu temposu bir elektronik cihazın/teyp bandının verdiği sinyallerle sağlanır. Öyle ki başlangıçta 8 km/saat olan hız her dakika artarak devam eder ve adayın elektronik cihazın/teyp bandının sinyallerine uyması istenir. Bu uyum, adayın sinyali duyduğu anda 20m çizgisinin başında olması şeklindedir. Adayın 20m bitiş çizgileri gerisinde bulunan 2m çizgilerinin içerisinde sinyali duyması hata olarak kabul edilmez. Ancak aday 20m çizgisine ulaşmak zorundadır. Sinyal verildiği anda 2m çizgisine ulaşamamış aday 1. uyarıyı alır. Ardı ardına 3 uyarı alan aday testi tamamlamış kabul edilir. 1 veya 2 hata uyarısı alan adayın; takip eden 20m’lik koşuda istenilen şekilde koşuyu tamamlaması halinde verilen uyarılar sıfırlanır. Adayın koştuğu toplam mekik sayısından son koşulan 3. hatalı mekik koşusu çıkarılır. Geçerli koşu sayısı giriş belgesine not edilir ve imzalanır (Şekil 1).
Test sonunda adayın derecesi imza karşılığında kendisine teslim edilir.

Şekil 1. Mekik Koşusu Parkuru
Uyarı: (1.Aşama İçin)
1. Mekik koşusu test alanının 2m çizgisinden hemen geriye dönmek diskalifiye nedenidir.
2. Mekik koşusu sırasında yapılan 2 kez dip çizgiye basmama hatası, adayın toplam yapmış olduğu mekik sayısından bir mekik olarak düşürülecektir.
B. İkinci Aşama (Seçme Sınavı/Beceri Koordinasyon Testi)
Bu aşamaya yukarıda belirlenen kriterlere göre, Eleme Sınavında başarılı olan adaylar katılacaktır.
Amaç:
Yön bulma, reaksiyon çabukluğu, denge vb. koordinatif becerileri ölçme.
Seçme niteliğindeki Beceri Koordinasyon Testi Sınavı, aşağıda açıklandığı gibi uygulanacaktır.
Açıklama: Beceri Koordinasyon Testi: Öne düz takla (1.İstasyon), slalom koşu (2.İstasyon), duvara top atıp tutma (3.İstasyon), engeller üzerinden ve altından geçme (4.İstasyon), denge üzerinden geçme (5.İstasyon) ve engeller üzerinden sıçrayarak geçiş (6.İstasyon) hareketlerinin arka arkaya yapıldığı 6 istasyonlu bir parkuru tamamlama süresini kapsar (Şekil 2).


Şekil 2. Beceri Koordinasyon Parkuru
1. İstasyon: Aday, “başla” komutunu aldıktan sonra başlama çizgisinden geçerek, uzunlamasına bulunan minderin üzerinde kurallara uygun düz takla atar.
2. İstasyon: Test, yaygın aralıklı olarak yerleştirilen 6 adet dikme arasından yapılan slalom koşusu ile devam eder. Dikmeyi elle kavrayıp çekmek diskalifiye nedenidir. Dikmeyi çarpmadan dolayı deviren aday dikmeyi yerine koyduktan sonra hata yaptığı yerden teste devam edebilir.
3. İstasyon: Kasa içerisine konulmuş olan iki adet basketbol topundan birisini alan aday, topu duvarda üç kez sektirir. İkinci top, herhangi bir nedenle birinci topu tutamayan adayın zaman kaybını önlemek amacıyla kasaya konulmuştur. Topu tutamayan ya da parkur dışına kaçıran aday, ikinci top ile teste devam edebilir. Ancak, ikinci topu da herhangi bir nedenle elinden kaçıran aday, topu kendisi alıp teste devam eder. Önemli olan adayın topu atıp tutma sayısını 3’e tamamlamasıdır. Aday topu duvarda üçüncü kez sektirdikten sonra kasaya koymak zorundadır. Bu sırada aday topu kasadan düşürürse topu, tekrar kasadaki yerine koymak zorundadır.
4. İstasyon: Adayı daha sonra 3 adet engel beklemektedir. Aday 1. engelin üstünden, 2. engelin altından ve 3. engelin üstünden geçer. Engeli düşüren, engeli yerine koyduktan sonra düşürdüğü engelde hareketini tamamlayarak devam edebilir.
5. İstasyon: Aday daha sonra 5 bölümden oluşan denge aletinin 1. ve 5. bölümlerine basmak şartıyla boydan boya geçecektir. Aday denge aletinden düşerse, düştüğü yerden tekrar denge aletinin üzerine çıkarak hareketine devam etmelidir.
6. İstasyon: Aday yerleştirilen 5 adet engelin her birinin üzerinden tek tek sıçrayarak geçecektir. Aday 1. engeli tek ayakla sıçrayarak geçebilir. Ancak yere iniş çift ayak olacaktır. Takip eden engeller (2., 3., 4. ve 5.) çift ayak sıçrama ile geçilecektir. Engeli veya çıtayı düşüren aday düşürdüğü engeli ve/veya çıtayı yerine koyduktan sonra düşürdüğü engelden başlayarak devam eder.
NOT:
• Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorununda sadece ilk müdahale yapılır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar adaya aittir. Sınav sırasında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday kendisi sorumludur.
• Sınav komisyonu gerekli gördüğü taktirde sınav sisteminde değişiklik yapmaya yetkilidir.

ÖYSP’nin hesaplanması

II. Aşama Sınavı sonunda adayların yaptığı mekik sayısı ile Beceri Koordinasyon Parkuru’nu tamamlama süreleri ayrı ayrı T puanına çevrilerek aşağıdaki formülle adayların ÖYSP’leri bulunur. Bu hesaplama erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı yapılır. Beceri Koordinasyon Test sonucu ÖYSP’nin hesaplanmasında %50 etkili olacaktır.


I. Aşama Sınavı (20m Mekik Koşusu) II. Aşama Sınavı (Beceri Koordinasyon Testi) Toplam (ÖSYP)
%50 %50 %100

T Puanının hesaplanması:
T = 50- [10 x((Beceri Derecesi – Grup Beceri Ortalaması) / Standart Sapma)]

I. Aşama Sınavı’nın Ham Puanı: 20m Mekik Koşusu’nun mekik sayısıdır.
II. Aşama Sınavı’nın Ham Puanı: Beceri Koordinasyon Parkuru’nu tamamlama süresidir.

Not: Ortalama ve Standart Sapma ile yerleştirmeye esas olacak puanın hesaplanmasıyla ilgili bilgiler için bkz. s.7-8

Branş Başarı Derecesi Ek Puan Hesaplaması

Ek 3’te yer alan koşullara uyduğunu belgeleyen adayların puanlarına, aşağıdaki uygulama doğrultusunda ek puan verilecektir. Uygulama aşağıda belirtildiği gibi yapılacaktır.

I. Aşama için; Eklemeli T1 = (“Grup ortalama T1” x 0.10)
II. Aşama için; Eklemeli T2 = (“Grup ortalama T2” x 0.10)

Yukarıdaki formüller göz önünde bulundurulduğunda, aday, spor başarı derecesine göre hem I. Aşamada hem de II. Aşamada belirlenmiş olan bir yüzdeyle T puanlarını (T1, T2) yükseltmiş olacaktır. Ancak yukarıdaki hesaplamada kullanılan katsayı (0.10) Milli Sporcu derecelerine sahip olan adaylar için geçerli olup, diğer kategoriler için ise katsayı 0.05 olarak hesaplanacaktır. Ek puan hesaplaması ile ilgili branşlar ve gerekli diğer açıklamalar için bknz. EK 3GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Müzik Öğretmenliği Programı) ile ilgili Özel Yetenek Sınavı aşağıdaki programa göre yapılacaktır.

Tarih : 28 Ağustos 2006
Yer : Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (C. Blok)
Saat : 09.00


BİRİNCİ AŞAMA SINAVI (Müziksel İşitme-Yineleme)

Eleme niteliğindeki bu sınavda en az 50 (elli) puan alarak başarılı olan adaylar, 2. Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanırlar.
Bu aşamada adaylar bireysel olarak sınava alınacaklar ve sınavları sözlü-uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda aşağıdaki boyutlar ölçülüp değerlendirilecektir;

1. İki Ses İşitme-Yineleme: 6 adet iki ses.
2. Üç Ses İşitme-Yineleme: Majör, Minör, Makamsal Akorlar (4 adet).
3. Dört Ses İşitme-Yineleme: 7’li Akorlardan (2 adet).
4. Ezgi İşitme-Yineleme: İkişer motiften (4 Göze) makamsal ve tonal iki ayrı melodik cümle.
5. İki motiften (4 göze) oluşan iki ayrı ritm cümlesi.

Puanlamanın nasıl yapılacağı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Birinci Aşama (Müziksel İşitme-Yineleme) Sınavı’nda Ölçülecek Boyutlar ve Puanlar
İki Ses
İşitme
Yineleme Üç Ses İşitme
Yineleme Dört Ses İşitme
Yineleme Ezgi İşitme
Yineleme Ritim İşitme Uygulama Toplam
Puan
6×3=18 4×4=16 2×5=10 8×5=40 8×2=16 100İKİNCİ AŞAMA SINAVI

Birinci Aşama Sınavı’nda 50 (elli) ve üstünde puan alarak İkinci Aşama Sınavı’na girme hakkı kazanan adaylar Dekanlıkça duyurulacak yer, gün, ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

İkinci Aşama Sınavı 3 ayrı boyuttan oluşmaktadır:

A. Müziksel Yazma (Dikte), Okuma (Solfej) Sınavı
B. Müziksel Söyleme Sınavı
C. Müziksel Çalma Sınavı

A. Müziksel Yazma (Dikte), Okuma (Solfej) Sınavı
Müziksel Yazma (Dikte), Okuma (Solfej) Sınavı kendi içinde iki ayrı kategoriden oluşmaktadır. Bunlar;
1. Müziksel Yazma (Dikte) Sınavı
2. Müziksel Okuma (Solfej) Sınavı

Müziksel Yazma (Dikte) Sınavı: Müziksel Yazma (Dikte) Sınavı’nda İkinci Aşama’ya girmeye hak kazanan tüm adaylar aynı gün gruplar halinde alınacaktır.
Müziksel Okuma-Yazma Sınavı’nda adaylar yanlarında kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır. Adaylardan, kendilerine dağıtılacak mühürlü nota kağıdına, piyano ile çalınacak 2’şer motiflik 2 ezgiyi ölçü, nota ve süreleriyle yazmaları istenecektir. Yazma için verilecek süreler çalma işlemi başlamadan önce adaylara bildirilecektir.

Müziksel Okuma (Deşifre-Solfej) Sınavı: Müziksel okuma (Deşifre-Solfej) sınavına ise aday öğrenciler, teker teker alınacak ve kendilerinden 2 motiften oluşan bir ezginin okunması istenecektir.

Puanlamanın nasıl yapılacağı aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Müziksel Yazma ve Okuma Sınavı’nda Ölçülecek Boyutlar ve Puanlar
Müziksel Yazma (Dikte) Müziksel Okuma
(Deşifre-Solfej) Toplam Puan
1. Ezgi
4×6.25=25 2. Ezgi
4×6.25=25 4×12.5=50 100

Adayın müziksel işitme, okuma-yazma başarı puanının hesaplanması şöyle yapılacaktır: Birinci Aşama Müziksel İşitme-Yineleme Sınav puanının %30’u ile, İkinci Aşama Müziksel Okuma-Yazma Sınav Puanının %70’i toplanacak ve Müzik Giriş Yetenek Sınavı Başarı puanına (ÖYSP) ağırlıklı olarak katılacaktır.
B. Müziksel Söyleme Sınavı
Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür.

Müziksel Söyleme Sınavı’nda tüm adaylar İstiklal Marşı’nı doğru, temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söyleyeceklerdir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser (parça) sözleri Türkçe olmak kaydı ile adayların kendileri tarafından seçilecektir. Bu sınavda adayların ses özellikleri ile belirlenen parçalar çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülecektir.

Müziksel Söyleme becerileri puanlanırken, aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

1. Sağlıklı bir sese sahip olma: Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz özelliklerin bulunmaması,
2. Sesin tınısı, gürlüğü ve genişliği: Yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel bir ses rengine sahip olunması,
3. Doğru ve temiz söyleme: Şarkının doğru ritimlerle ve temiz seslerle söylenmesi,
4. Konuşmada anlaşılırlık: Seslendirilen şarkıda sözlerin açık ve anlaşılır şekilde artiküle edilmesi (belirtilmesi),
5. Müziksel duyarlılık: Seslendirilen şarkıda, sesin duyarlı etkili ve anlamına uygun kullanılması.

Puanlamanın nasıl yapılacağı Tablo 2.1’de gösterilmiştir.


Tablo 2.1. Müziksel Söyleme Sınavı’nda Ölçülecek Boyutlar ve Puanlar
Sağlıklı Bir Sese Sahip Olma Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği Doğru ve Temiz Söyleme Konuşmada Anlaşılırlık Müziksel Duyarlılık
Toplam Puan
30 30 20 10 10 100


C. Müziksel Çalma Sınavı
Müziksel Çalma Sınavı’nda adaylar tuşlu (piyano), mızraplı, tezeneli (gitar, mandolin, bağlama, kanun, ud, vb.), yaylı (keman, viyola, kemençe, vb.) üflemeli (blokflüt, yanflüt, obua, klarinet, ney, vb.) çalgılarından biriyle, kendi hazırladıkları bir parçayı çalacaklardır.
Vurmalı (davul, zil, bateri, darbuka, def, vb.) mekanik öğeler taşıyan ve programlanabilme özellikleri olan (elektronik org vb..) çalgılarla sınava girilmeyecektir. Adaylar sınava girmeden önce sınavda çalacakları çalgıları (piyano dışında) beraberlerinde getireceklerdir. Bir aday sınavda yalnızca bir çalgıyı çalabilecektir.
Bu sınavda adayın çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri ölçülür. Müziksel çalma becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde tutulacaktır:

1. Doğru ve Temiz Çalma: Çalgısından doğru ve temiz ses elde edilmesi ile eserin doğru ve takılmadan, akıcı bir şekilde seslendirilmesi değerlendirilecektir.
2. Bütünlük ve Teknik Düzey: Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği değerlendirilecektir.
3. Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müzikal çalınması değerlendirilecektir.
4. Eserin Düzeyi: Adayın Çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilecektir.

NOT: Güzel Sanatlar Lisesi mezunu öğrenciler ana çalgıları dışında piyano çalgısından da değerlendirileceklerdir. Genel Lise mezunları bu değerlendirmenin dışındadırlar.

Puanlamanın nasıl yapılacağı Tablo 2.2’de gösterilmiştir.

Tablo 2.2. Müziksel Çalma Sınavı’nda Ölçülecek Boyutlar ve Puanlar
Lise türü Çalgı Doğru ve Temiz Çalma Bütünlük ve Teknik Düzey Müziksel Yorum Eserin Düzeyi Toplam Puan
Genel Lise Ana Çalgı 30 20 30 20 100
Güzl.San.Lis. Ana Çalgı 15 10 15 10 100
Piyano 15 10 15 10


ÖSYP’NİN HESAPLANMASI
1. Müziksel İşitme-Yineleme, Okuma ve Yazma Puanı
Adayın 1. Aşama (Müziksel İşitme-Yineleme ) Sınavı’ndan aldığı puanın %15’i ile 2. Aşama (Müziksel Okuma ve Yazma) Sınavı’ndan aldığı puanın %35’i toplanarak sonuç elde edilecektir.
2. Müziksel Söyleme Sınavı Puanı
Adayın Müziksel Söyleme Puanı, jüri üyelerinin bağımsız olarak Tablo 2.1’de belirtilen boyutlara göre verdiği puanların ortalaması ile elde edilecektir.


3. Müziksel Çalma Sınavı Puanı
Adayın Müziksel Çalma Puanı, jüri üyelerinin bağımsız olarak Tablo 2.2’de belirtilen boyutlara göre verdiği puanların ortalaması ile elde edilecektir.
Sonuçta adayın 1. Aşama’da aldığı Müziksel İşitme-Yineleme Sınav Puanı’nın %15’i ile 2. Aşama olan Müziksel Okuma-Yazma Sınavı’ndan aldığı puanın %35’i toplanır. Buna Müziksel Söyleme Sınavı’ndan aldığı puanın %25’i ile Müziksel Çalma Sınavı’ndan aldığı puanın %25’i eklenerek adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖSYP) bulunur (Tablo 3).

Tablo 3. Özel Yetenek Sınav Puanı’nın (ÖSYP) Hesaplanması
I.Aşama II. Aşama
Müziksel İşitme Yineleme Müziksel Okuma Yazma Müziksel Söyleme Müziksel Çalma Özel Yetenek Sınav Puanı
(ÖSYP)
%15 %35 %25 %25 %100RESİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

Resim Öğretmenliği Programı ile ilgili Özel Yetenek Sınavı aşağıdaki programa göre yapılacaktır.

Tarih : 28 Ağustos 2006
Yer : Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (C. Blok)
Saat : 09.00

Özel Yetenek Sınavı Eleme ve Seçme olarak iki aşamada yapılır.

1. Aşama Sınavı (Desen)
Sınavın Amacı: Bu sınavda adayların doğru görme, algılama ve 3 boyutu 2 boyuta dönüştürme ve aktarma becerileri değerlendirilecektir.
Eleme niteliğinde olan bu sınavda adaylardan “canlı modelden desen” çizmeleri istenir.
Bu sınavda 35×50 boyutunda resim kağıdı kullanılır.
Birinci aşama sınavında 50 (elli) ve daha yukarı puan alan aday ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanır.


2. Aşama Sınavı (Desen+İmgesel)
Sınavın Amacı: Bu sınavda canlı model üzerinden yapılacak desen sınavı için amaç: adayların desen kapasitesi sürekliliğini ölçmek; İmgesel sınavın amacı ise hayal gücü, yaratıcılık, buluş, gözlem ve sanatsal duyarlılık seviyelerini ölçerek değerlendirmektir.
Seçme niteliği taşıyan bu sınavda, canlı modelden bakarak desen çizimi yaptırılır (Süre: 60 Dakika ). Ardından İmgesel sınav gerçekleştirilir (Süre: 90 Dakika).
Toplam sınav süresi 150 dakikadır. Modele her 30 dakikada bir 5 dakikalık dinlenme süresi verilir.
Her iki çalışma için 50×70 boyutlarında bir resim kağıdı kullanılacaktır. Bu çalışma için adaylara ikibuçuk (150 dakika) saat süre verilir (Desen Çalışması için bir saat (60 dakika), İmgesel Çalışma için birbuçuk (90 dakika) saat.
Not: Adaylar her iki Aşama Sınavları için yanlarında tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç veya mandal bulundurmalıdırlar. Desen çizimi sırasında kullanılacak Resim altlığı da (üzerinde herhangi bir çizim olmaması şartıyla) adaylar tarafından getirilecektir.

Sınavların Yapılışı
Sınavlar, Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nca önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve yerlerde yapılır.
İlan edilen sınav saatinden önce sınava başlanmaz. Zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu durumda geçen zaman sınav süresine eklenir. Adaylar belirtilen salonlarda ve belirtilen saatlerde sınava girmek zorundadırlar. Adayın yerini değiştirmek Sınav Jürisi yetkisindedir.
Adayların, sınav başlama saatinden yarım saat önce, yanlarında getirmeleri gerekli belge ve gereçlerle birlikte sınav yerinde hazır bulunmaları gereklidir. Sınav sırasında uyulması gereken kurallar, adaylara görevlilerce hatırlatılacaktır. Bu kurallara uymayanlar, sınavın disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanların sınavları iptal edilecek ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır (Bkz. sayfa 3, madde 19).
Adayların, sınav başlamadan önce, sınav kağıtlarında ayrılan köşeye Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. ve kurumca kendilerine verilen Aday Sıra Numarasını tükenmez kalemle yazmaları gerekmektedir. Bu köşe sınav sonuna kadar açık kalır. Bu bilgileri tükenmez kalemle, tam ve eksiksiz yazmayan adayların kağıtları değerlendirmeye alınmaz.

Sınav sona erdiğinde Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. ve Aday Sıra Numarası yazılı köşeler kimlik tespiti yapılmak suretiyle aday tarafından salon sorumlularının önünde kapatılarak teslim edilir. Sınav kağıtları daha sonra görevlilerce sınav yürütme komisyonuna teslim edilecektir.

ÖSYP’NİN HESAPLANMASI
Özel Yetenek Sınav Jürisi, 1. Aşama Eleme Sınavı kağıtlarını kapalı kimlik yerlerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla ve 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanağa, sınavı kazanan adayların sınav kağıtlarına Sınav Jürisi’nce verilmiş Desen Sınav Numaraları yazılır. Daha sonra sınav kağıtlarındaki kimlik bilgileri yazılı köşeler açılarak 1. Aşama Eleme Sınavı’nı kazanan adayların ad ve soyadları ile aday sıra numaraları belirlenir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. Sınav sonuçları, Özel Yetenek Sınavı Jürisi’nce Dekanlığa bildirilir. Dekanlık da 2. Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan adayların isimlerini daha önceden belirlenmiş yerlerde ilan eder.

2. Aşama Seçme Sınavı kağıtlarının kapalı kimlik yerleri açılmadan, yukarıdaki işlemler esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek not verilir. Bu durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sınav kağıtlarındaki kimlik bilgileri yazılı köşeler açılarak, her adayın almış olduğu not tespit edilerek, ikinci bir tutanak düzenlenir. Değerlendirme sonucunda en az 50 puan alan adayların Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanması yapılır.

Not: (YP) hesaplanması için bakınız Özel Yetenek Sınavı kılavuzu Sayfa 7-8

Kilitli
cron