Sivas- Cumhuriyet Ü. Eğt. Fak. Giriş Sınavı

Genelde tarihler dışında pek bir değişiklik olmaz.
Kilitli
guluyanik
Mesajlar: 14
Kayıt: 18 May Prş, 11:14
Konum: ÇANAKKALE

Sivas- Cumhuriyet Ü. Eğt. Fak. Giriş Sınavı

Mesaj gönderen guluyanik » 09 Ağu Çrş, 12:08

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜÂ’NDEN2006-2007 Eğitim Öğretim yılında üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş ve Müzik Öğretmenliği programlarında özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

1. 2006 ÖSSÂ’ye girmiş olmak,
2. a) Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin El Sanatları, Grafik, Müzik Sanat, Sanat (Müzik), Nakış, Resim, Sanat (Resim) alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2006 ÖSSÂ’de puan türlerinden en az 160.000 ya da daha fazla puan alması koşuluyla puan türüne bakılmaksızın kaç ÖSS puanından itibaren başvurabilecekleri

b)Yukarıdaki (a) maddesinde sözü edilen alan/kol/bölümler dışında bir bölümden başvuracak adayların 2006 ÖSS puan türlerinden en az birinden 185.000 veya daha fazla puan almaları koşulu yer alacaktır.
3. Bu sınava, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile herhangi bir Yükseköğretim Kuruluna yerleştirilen ya da diğer Üniversitelerin yaptığı Özel Yetenek Sınavlarına katılan adaylar başvurabilirler.

ÖĞRENCİ ALINACAK ANA BİLİM DALI KONTENJANLARI

Resim-İş Eğitimi (Öğretmenliği) Ana Bilim Dalı: 30
Müzik Eğitimi (Öğretmenliği) Ana Bilim Dalı : 30


BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

1. Başvurular 14-25 Ağustos 2006 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kayıt Bürosu- Dekanlık katı- Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

2. Müzik Öğretmenliği programı Özel Yetenek Sınavı 4-7 Eylül 2006 tarihinde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Ana Bilim Dalı binası, Resim-İş Öğretmenliği programı Özel Yetenek Sınavı 4-5 Eylül 2006 tarihinde Merkezi Kafeterya ve Merkezi AmfiÂ’de yapılacaktır.
3. İlan edilen gün ve saatlerde mazereti ne olursa olsun sınava girmeyen adaylar sınav hakkını kaybederler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
a) 2006 ÖSS suç belgesi (Noter veya Dekanlık tasdikli) örneği
b) Form dilekçe (Ön kayıt dosyasında matbu olarak verilecektir.)
c) 4.5 *6 butlarında (2) adet vesikalık fotoğraf
d) Tasdikli nüfus cüzdanı (noter veya dekanlık tasdikli) örneği
e) Sınav harcının (yüz yirmi) 120.00 YTL. Vakıf Bank Kampüs şubesinin 00158007283219189 NoÂ’lu döner sermaye hesabına yatırıldığını gösteren makbuz
f) Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin El Sanatları, Grafik, Müzik, Sanat, Sanat (Müzik), Nakış, Resim, Sanat (Resim) alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesinin (noter veya dekanlık tasdikli) fotokopisi

KESİN KAYITLAR
a) Asil listeden kazananların kayıtları 11-13 Eylül 2006 tarihinde mesai saati içinde yapılacaktır. Asil listeden kazana adaylar, yukarıda belirtilen günlerde kesin kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını kaybederler.
b) Yedek listeden kazananların başvuruları 14 Eylül 2006 günü saat 17.00Â’ye kadar kabul edilecek ve bunlardan kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların kayıtları 15 Eylül 2006 günü saat 17.00Â’ye kadar başvuruda bulunmadıkları takdirde kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
c) 15 Eylül 2006 günü saat 17.00Â’de kayıtların sona erdiği bir tutanakla tespit edilecek ve bu saatten sonra oluşacak kontenjan boşluklarına hiçbir şekilde yerleştirme yapılmayacaktır.
d) Kesin Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.


ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
1. Başvurular Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinin bildirdiği tarihler arasında, adayın kendisi tarafından ya da noter onaylı vekaletnameyle tayin ettiği vekil aracılığı ile yapılabilir.. Eksik belge ve posta aracılığı ile başvuru yapılamaz.
2. Başvuru sırasında aday öğrenciye üzerinde fotoğrafı bulunan sınav giriş belgesi verilecektir. Sınav giriş belgesi ve bir özel kimlik belgesi göstermeyen aday sınava alınmaz.
3. Fakültemizce Özel Yetenek Sınavına başvurmak isteyen ya da başvuran adaylara sınav ile ilgili açıklayıcı bilgiler içeren “Sınav Tanıtım Kılavuzu” başvuru sırasında verilecektir.
4. Özel Yetenek Sınav Harcı hiçbir koşulda iade edilmez.

Kilitli
cron