Adana-Çukurova Ünv. Devlet Konservatuarı Giriş Sınavı

Sınava girecek bütün adaylara başarılar:)
Kilitli
Kullanıcı avatarı
osge7878
Mesajlar: 25
Kayıt: 10 Tem Prş, 10:51

Adana-Çukurova Ünv. Devlet Konservatuarı Giriş Sınavı

Mesaj gönderen osge7878 » 14 Tem Pzt, 21:04

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
LİSANS DEVRESİ KAYIT KABUL YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde-1) Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin 17. maddesi ile Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönergesi 4. maddesi uyarınca hazırlanan bu yönerge Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anasanat ve Sanat dallarına tam zamanlı statüde alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel koşulları düzenler.
Madde-2) Açılacak Dallar şunlardır:
MÜZİK BÖLÜMÜ

PİYANO ANASANAT DALI - Piyano Sanat Dalı

YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI - Keman Sanat Dalı
- Viyola Sanat Dalı
- Viyolonsel Sanat Dalı
- Kontrabas Sanat Dalı

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI


KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ ANASANAT DALI
- Flüt Sanat Dalı
- Obua Sanat Dalı
- Klarinet Sanat Dalı
- Fagot Sanat Dalı
- Korno Sanat Dalı
- Trompet Sanat Dalı
- Trombon Sanat Dalı
- Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı
- Kompozisyon Sanat Dalı


SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA VE ŞAN ANASANAT DALI - Şan Sanat Dalı

TİYATRO ANASANAT DALI - Oyunculuk Sanat Dalı

Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları
Madde-3) Müzik ve Sahne Sanatları Bölümleri Lisans devresine alınacak tam zamanlı öğrencilerde aranacak genel koşullar şunlardır:
a) Sağlık durumu ilgili sanat dalı için gereken ölçütlere uygun olmak.
b) Herhangi bir resmi veya özel okuldan disiplin suçuyla veya başvuracağı sanat dalından başarısızlığı nedeniyle ilişkisi kesilmemiş olmak.
c) Devlet Konservatuvarlarının ilgili anasanat veya sanat dallarının lise devresinden mezun olmak veya lise veya dengi okul mezunu olmak.
d) Konservatuvar dışında bir öğretim kurumu mezunları için o yılın ÖSS sınavına girmiş olmak ve en az taban puanı almış olmak.
e) Şan sanat dalına başvurabilmek için, T.C. vatandaşı olmak ve 25 yaşından büyük olmamak;
f) Tiyatro-Oyunculuk Anasanat dalına başvurabilmek için 25 yaşından gün almamış olmak;
g) Müzik Bölümü tüm sanat dalları için ise 21 yaşından gün almamış olmak. (Devlet Konservatuvarlarının lise devresi mezunlarından öğrenimine iki yıldan fazla ara vermeyenlerde bu koşul aranmaz).
h) İlan edilen süre içinde aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak.
ı) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak.
i)Bu yönergede belirtilen genel koşullar ile her anasanat ve sanat dalları için öngörülen özel koşullar çerçevesinde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak.
Madde-4) Anasanat dalları ve sanat dalları ile ilgili özel koşullar şunlardır:

A) PİYANO ANASANAT DALI : (Piyano Sanat Dalı)
a) Konservatuvarların Lise devresi III. sınıf müfredatında bulunan tüm bilgilere sahip olmak.
b)Kendi dalında yeterli düzeyde olmak. Ayrıca sınav kuruluna aşağıda belirtilen programı yine programda açıklandığı şekilde icra etmek, çalmak, dinleti olarak sunmak.
1) Çeşitli problemleri içeren iki ETÜD: Rachmaninov, Skriabin, Lizst veya Chopin
(Op.10 no.6, Op.25 No.7 ve Pour La Methode des Methodes hariç)
İkincisi serbest.
2) J.S.Bach: Das Wohltemperiertes Klavier’den bir Prelüd ve Füg.
3) Viyana Klasiklerinden bir Sonat: Mozart-KV 283, KV 545 hariç,
veya
Beethoven-Op.2 No.l, Op.49 No.l ve No.2 hariç.
4) Romantik tarzda bir yapıt.
5) Çağdaş bir yapıt (Debussy ve sonrası).

Not: Tüm program ezber olarak çalınacaktır.


B ) YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI : (Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas Sanat Dalları)
a) Konservatuvarların Lise devresi III. sınıf müfredatında bulunan tüm bilgilere sahip olmak.
b)Kendi dalında yeterli düzeyde olmak. Ayrıca sınav kuruluna aşağıda belirtilen programı yine programda açıklandığı şekilde icra etmek, çalmak, dinleti olarak sunmak.
1) Tüm gamlar, arpejler ve çift sesler (üçlüler, altılılar ve oktavlar) .
2) Değişik teknikte iki etüd.
3) Bach solo sonat veya partitalarından iki bölüm veya Telemann veya Reger’ in solo yapıtlarından en az iki bölüm.
4) Piyano eşlikli veya solo 2 parça ( birisi virtüöz karakterli).
5) Herhangi bir konçertonun I.bölümü (kadanslı ) veya II. ve III. bölümler.
6) Meslek dalında ve genel müzik alanında kısa bir kollokiyum

Not:Tüm program ezber olacaktır. Aday, yapıtların eşlik partilerini kendisi sağlayacak ve sınavdan bir hafta önce anasanat dalı başkanlığına iletmiş olacaktır
C)ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI: (Flüt, Obua,
Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalları)
a) Konservatuvarların Lise devresi III. sınıf müfredatında bulunan tüm bilgilere sahip olmak.
b)Kendi dalında yeterli düzeyde olmak. Ayrıca sınav kuruluna aşağıda belirtilen programı yine programda açıklandığı şekilde icra etmek, çalmak, dinleti olarak sunmak.
1) Bütün majör ve minör gamlar ve arpejleri (iki oktav içinde).
2) Farklı karakterde iki etüd.
3) Piyano eşlikli iki parça, birisi sonat formunda.
4) Bir konçertonun tamamı.
Not: Konçerto ve etüdler ezber olarak çalınacaktır. Piyano eşliği için piyano notası aday tarafından sağlanacak ve sınavdan bir hafta önce anasanat dalı başkanlığına iletilmiş olacaktır.

D) KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ ANASANAT DALI :(Kompozisyon Sanat Dalı)
a) Konservatuvarların Kompozisyon Sanat Dalı Lise III.sınıf müfredatında bulunan tüm bilgilere sahip olmak.
b) Piyanoda yeterli düzeyde olmak.
c) Kompozisyona yetenekli ve yeterli olup olmadığının belirlenmesi açısından aşağıda yer alan uygulamalı, teorik, sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olmak.
1) Yazılı sınav (iki saat süreli): Konservatuvarın Lise programlarında yer alan Armoni, Kontrpuan, Form Bilgisi ve Müzik Nazariyatı konularından soruları içerecektir.
2) Uygulamalı Sınav : Lisans programlarında gerekli olacak piyano düzeyini belirleyecek bir sınavdır. Adayın kendi hazırlayacağı bir sonat/sonatin (Clementi’nin ve Mozart’ ın sonatinleri düzeyinde) ve bir parça (Schumann’ ın Gençlik Albümü veya Çocukluk sahneleri düzeyinde) sunulacaktır. Ayrıca sınav kurulu tarafından verilecek bir koral ile solfej kitapları serisinden bir piyano eşliğinin deşifrajı yapılacaktır.
Not: Kompozisyon sanat dalına başvuran adaylar, bu yıl içinde gerçekleştirmiş oldukları bir yapıtın partisyonunu birlikte getirecekler ve sınav kurulu ile bir kollokiyuma katılacaklardır. Piyanoda adayın kendi yorumlayacağı bir yapıt veya yapıtın kaset kaydının getirilmesi tercih olunur.

E ) OPERA - ŞAN ANASANAT DALI : (Şan Sanat Dalı)
a) Müzikal işitme (tek ses, iki ses, üç sesli akorlar, dört sesli akorlar, ritm ve melodi tekrarı).
b) Şan egzersizleri.
c) Şarkı söyleme (herhangi bir klasik eser veya marşlar olabildiği gibi, Türk eserleri de söylenebilir).

F) TİYATRO ANASANAT DALI : (Oyunculuk Sanat Dalı)
a) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumu mezunu olmak.
b) Kendi dalında yeterli birikimi olmak ve ayrıca aşağıdaki program içerisinde belirtilen sınavlarda başarılı olmak.
Sınava İlişkin Koşullar :
1) Sınav iki aşamalıdır.
2) Adaylardan, ikisi komedya olmak üzere dört ayrı oyundan seçilen dört serbest parça hazırlamaları istenir.
3) İlk aşamadan itibaren düzenli bir şekilde sınavlara katılmayan öğrenciler başarısız sayılırlar.
Baraj sınavı (1. aşama sınavı) :
1) Sahne I : Adaylar tarafından hazırlanan parçalar izlenir.
Kesin kabul sınavı ( 2 .aşama sınavı ):
1) Genel Kültür ve Kompozisyon sınavları
2) Ses-Kulak ve Ritim-Dans-Hareket sınavları
3) Sahne II : Adaylar tarafından hazırlanan parçalar izlenir. Komisyon gerekli bulursa doğaçlama ve toplu çalışma yaptırır.
Giriş Sınavları İle İlgili Genel Bilgiler
Madde-5 )
a) Baraj sınavı (1. aşama sınavı) : Başvuru tarihlerinde kayıtlarını eksiksiz yaptırmış ve Konservatuvarların Lise devresini bitirmemiş adaylar bu sınava katılırlar. Bu sınavda Müzik Bölümü anasanat dalları ve Sahne Sanatları Bölümü Opera-Şan sanat dalı için müziksel işitme yeteneği değerlendirilir. Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro anasanat dalı için adaylar tarafından hazırlanan Sahne I parçaları değerlendirilir. Bu sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar kesin kabul sınavına girmeye hak kazanırlar.
b) Kesin kabul sınavı (2. aşama sınavı): Baraj sınavında başarı gösteren adaylar ile Konservatuvarların lise devresini bitirmiş adaylar bu sınava katılırlar. Konservatuvarların Lise devresini bitirmiş olan adaylar bu yönergede; başvurduğu anasanat ve sanat dalı ile ilgili sınav programı özel koşullarını başarmak durumundadır. Konservatuvarların Lise devresini bitirmemiş adaylar ise; bu yönergede; başvurduğu anasanat ve sanat dalları sınav programı özel koşulları içerisinde belirtilen sınavlarla, Lise III. sınıf müfredatında bulunan tüm Meslek ve Yardımcı Meslek derslerinin sınavlarını başarmak durumundadır ( Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro anasanat dalı için yalnızca özel koşullarda belirtilen şartlar geçerlidir). Kesin kabul sınavlarında başarılı olmak temel koşuldur. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılır. Geçer not 70 (yetmiş) puandır.
c) Kesin kabul sınavında 70 (yetmiş) ve daha yüksek puan almak suretiyle başarılı olan adayların kayıtları 100 (yüz) puan alan adaydan başlanmak üzere yapılır.
Örneğin: ……………. Sanat dalı için alınacak öğrenci sayısı (kontenjan) 3’ tür.
Sınavda 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci sayısı 7’ dir.
Öğrencilerin aldıkları puanlar; 100, 97, 95, 91, 89, 86 ve 70’ tir. Bunlardan ilk 100, 97 ve 95 puan alan öğrenciler asil, diğerleri ise yedek adaydırlar. En yüksek puanı alan ilk 3 adaydan herhangi birinin, herhangi bir nedenle kayıt yaptırmaması veya yaptıramaması halinde ise; adaylar kesin kayıt için 91 puan alan adaydan başlanmak üzere davet edilirler ve kontenjanlar bu sıra takip edilmek suretiyle doldurulur.


Yürürlük
Madde-6) Bu yönerge 10 Temmuz 2007 tarih ve 11/1 sayılı Çukurova Üniversitesi Senatosu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde-7)Bu yönergeyi Konservatuvar Müdürü yürütür.
Resim

Kilitli