İstanbul-Marmara Ünv. Müzik Öğrt. Giriş/Yetenek Sınavı

Sınava girecek bütün adaylara başarılar:)
Kilitli
Kullanıcı avatarı
evanescence
Mesajlar: 117
Kayıt: 25 Tem Çrş, 17:41
Konum: ANKARA

İstanbul-Marmara Ünv. Müzik Öğrt. Giriş/Yetenek Sınavı

Mesaj gönderen evanescence » 16 Tem Çrş, 15:16

Müzik Öğretmenliği Programı
2008-2009 Öğretim Yılı
“Giriş Sınavı” ile İlgili Bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI :

1- Başvurular 18 Ağustos tarihinden 22 Ağustos 2008
tarihine kadar, dilekçe ve ekleriyle adayın kendisi
veya yakını tarafından yapılabileceği gibi en geç …
Ağustos 2008 tarihinde Fakültede olacak şekilde
posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile
başvuranların sınavdan bir gün önce sınava giriş
belgesi almaları zorunludur.
2- Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel
sanatlar liselerinin Sanat (Müzik), Müzik alan-kolbölümlerinden
mezun olan adaylardan, aynı
alandaki eğitim programına başvuracakların 2008-
ÖSS’de 160.000 ve daha fazla ÖSS puanı alması;
diğer alanlardan başvuracak adayların 2008-ÖSS
puan türlerinin en az birinden 185.000 ve daha fazla
ÖSS puanı alması gerekir.
3- 2008-2009 ders yılı için Yabancı Uyruklu Öğrenci
Kontenjanına müracaat edecek adayların 2007 veya
2008 YÖS sonucu ile başvurmaları, bu sınavın
Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40
standart puan alması zorunludur.

BAŞVURU EVRAKLARI :

ï‚· Fakülte Dekanlığı’na istediği Anabilim Dalını belirten
dilekçe.
ï‚· ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi’nin fotokopisi.
ï‚· Nüfus Cüzdanının fotokopisi
ï‚· Lise diplomasının önlü-arkalı fotokopisi veya
mezuniyet belgesi.
ï‚· 1 adet vesikalık fotoğraf (kurallara uygun ve son 6
ay içinde çekilmiş).
Not : Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na başvuran
adayların dikkatine ;
a) 2008 - 2009 Eğitim-Öğretim yılı için M.Ü. Atatürk
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'na alınacak
öğrencilerin Giriş Sınavı Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda
yapılacaktır.
b) 2008 - 2009 Eğitim-Öğretim yılında Müzik
Öğretmenliği Lisans Programına 50 + (2 Yabancı
Uyruklu) öğrenci alınacaktır.
c) Giriş Sınavı 01 - 07 Eylül 2008 tarihleri arasında
iki aşamalı olarak yapılacaktır. Bu nedenle, adaylara
sınava girecekleri gün ve saat, başvuru sırasında
kendisine verilecek olan “SINAVA GİRİŞ BELGESİ”nde
yazılı olacaktır. Sınava giriş belgesi olmayan ve listede
belirtilen gün ve saatte sınava gelmeyen adaylar,
mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacaklardır.
d) Sınava girecek adaylara 18 - 22 Ağustos 2008
tarihleri arasında Ücretsiz Tanıtım Programı
sunulacaktır.
Ayrıntılı Bilgi İçin Başvuru Adresi :
Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı
34722 Fikirtepe - Kadıköy/İSTANBUL
Tel.: (0 216) 345 90 90 (91-92)
(0 216) 345 47 05 (06-07)
(0 216) 330 73 49
Müzik Eğitimi Dahili: 248, 187, 147
http://www.aef.marmara.edu.tr

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2008-2009 Öğretim Yılı
Giriş Sınavı Kılavuzu
2008-2009 ÖĞRETİM YILI
GİRİŞ SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER
SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
SINAV ŞEKLİ:

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Giriş Sınavı, "iki
aşamalı" olarak yapılacaktır. Birinci Aşama sınavı eleme
niteliğinde olup, sınava ön kayıt yaptıran bütün adaylar
katılacaktır. Bu sınavı aşan adaylar İkinci Aşama sınavına
girmeye hak kazanacaklardır.

1. Aşama Sınavı : Bu aşamada ön kayıt yaptıran tüm
adaylar, sınava giriş belgesinde belirtilen gün ve saatte
"Müziksel yazma" ile "Genel kültür ve temel müzik bilgileri
test" sınavına gruplar halinde alınacak ve aşağıda
belirtilen şekilde uygulama yapılacaktır. Sınavın bu
bölümüne girmeyen adaylar, sınavın diğer basamaklarına
alınmayacaktır.

1.1. Müziksel yazma (dikte): Bu sınavda adaylardan,
piyano ile çalınacak 4’er ölçülük 2 ayrı ezgiyi; ölçü,
nota ve süreleriyle dizek üzerine yazmaları istenir.
1.2. Genel kültür ve temel müzik bilgileri testi:
Bu sınav, adayların genel kültür ve temel müzik bilgilerinin
ölçüldüğü(40 soruluk) çoktan seçmeli test biçiminde bir
sınavdır.

Not : a. Dikteler basit ölçüler içinde (2/4, 3/4, 4/4’lük
ölçülerde) olacaktır.
b. Dikteler küçük oktav (kalın) La sesi ile ikinci oktav
(ince) Mi sesi arasındaki seslerden oluşacaktır.
c. Dikteler Do majör, La minör, Sol majör, Fa majör
tonlarında olacaktır.
d) Adayların dikte ve test sınavı için yanlarında; kurşun
kalem silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.
e) Bu sınav sonucunda yapılan sıralama ile kontenjan
sayısının 4 katı aday, “ikinci aşama sınavı”na girmeye hak
kazanacaktır.

2. Aşama Sınavı : Bu aşamada adaylar bireysel
olarak sınava alınacak ve sınavları sözlü-uygulamalı
yapılacaktır. Bu sınavda aşağıdaki boyutlar ölçülüp
değerlendirilecektir.

2.1. MÜZİKSEL İŞİTME ve OKUMA ALANI : Bu sınavda
adayın, işitme ve okumaya yönelik özellikleri ve becerileri
ölçülür.
2.1.1. Ezgisel işitme: Piyano ile çalınacak 2 ezgiyi “a”
veya “na” hecesiyle yinelemesi;

2.1.2. Çok ses işitme: Piyano ile çalınacak 4 adet üç ses,
3 adet dört sesi “a” veya “na” hecesiyle seslendirmesi;

2.1.3. Çift ses işitme ve adlandırma: Adı verilen sesle
birlikte, piyano ile çalınacak 5 çift sesi notalarıyla
söylemesi; (Doğal ses ile birlikte çalınacak daha ince bir
sesi adıyla seslendirme.)

Not : Çift ses işitmede doğal seslerin yanı sıra Fa#, Sol#
ve Sib sesleri de yer alacaktır.

2.1.4. Ritimsel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik
cümlesini, konuşma tonunda nota adları ile -el vuruşu
yaparak- okuması;

2.1.5. Ezgisel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik
cümlesini, ezgisel olarak nota adları ile -el vuruşu yaparakseslendirmesi
istenir. (Deşifreler; Do majör, La minör,
Sol majör ve Fa majör tonlarında olacaktır.)

2.2. SES EĞİTİMİ ALANI: Bu sınavda adayın, sesini
kullanmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür.
Adaylardan kendi hazırladıkları bir şarkıyı (okul şarkısı,
marş, halk türküsü vs.) müzikal bir biçimde doğru ve ton
içinde söylemesi. Ayrıca verilecek bir şiir yada metni
okuması istenecektir. Adayın ses gürlüğü, genişliği, tınısı,
sesin gelişmeye elverişli oluşu değerlendirmeye esas
alınır.
Seslendirme sırasında puanlama değerlendirmede
belirtilen ölçütlere göre yapılacaktır.

2.3. ÇALGI EĞİTİMİ ALANI: Bu sınavda adayın, çalgı
çalmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür.
Adaylardan Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel, Gitar, Flüt,
Klarinet, Blokflüt, Mandolin, Halk Çalgıları vb. çalgılardan
biriyle kendi hazırladıkları bir parçayı doğru ve müzikal
olarak çalması. Ayrıca verilecek bir parçayı çalgısında
deşifre etmesi istenecektir. Adayın çalgı tekniklerini
kullanmadaki başarısı değerlendirmeye esas alınır.
Seslendirme sırasında puanlama değerlendirmede
belirtilen ölçütlere göre yapılacaktır.
Not : Adaylar, piyano dışındaki her türlü çalgı, nota vb.
araç gereçlerini kendileri getireceklerdir.

DEĞERLENDİRME:
1. Aşama :
1.1. Müziksel yazma (dikte), (100 puan)
1.2. Genel kültür ve temel müzik bilgileri testi,
(40x2,5=100 puan)

Not : a) Dikte sınavından 100 üzerinden 50 ve daha fazla
puan alan adaylar değerlendirmeye alınacaktır.
b) Dikte notunun %70’i, Genel müzik bilgileri testi notunun
%30’unun toplamına göre sıralama yapılacaktır.

2. Aşama :
2.1. Müziksel İşitme Okuma Alanı; (100 puan)
2.1.1. Ezgisel işitme, (6+9 =15 puan)
2.1.2. Çok ses işitme,
a) Üç ses işitme, (4x2,5 =10 puan)
b) Dört ses işitme, (3x5 = 15 puan)
2.1.3. Çift ses işitme ve adlandırma, (5x3 = 15 puan)
2.1.4. Ritimsel okuma, (20 puan)
2.1.5. Ezgisel okuma, (25 puan)

Not : Bu alanın baraj puanı %60'tır. 100 üzerinden
60 puanın altında kalan adaylar elenecektir.

2.2. Ses Eğitimi Alanı; (100 puan)
2.2.1. Sağlıklı sese sahip olma, (20 puan)
2.2.2. Şiir yada bir metni okuma (10 puan)
2.2.3. Doğru ve temiz söyleme, (20 puan)
2.2.4. Müziksel yorumlama, (20 puan)
2.2.5. Sesin tınısı, gürlüğü ve genişliği, (15 puan)
2.2.6. Konuşma ve şarkı söylemede anlaşılırlık
(15 puan)
2.3. Çalgı Eğitimi Alanı; (100 puan)
2.3.1. Doğru tutuş/duruş/oturuş, (10 puan)
2.3.2. Genel çalgı tekniklerini kullanmadaki başarısı
(teknik düzey), (15 puan)
2.3.3. Doğru ve temiz çalma, (20 puan)
2.3.4. Müziksel yorumlama, (15 puan)
2.3.5. Eserin düzeyi, (20 puan)
2.3.6. Eseri temposunda çalma, (10 puan)
2.3.7. Deşifre çalma (10 puan)

GİRİŞ SINAVI PUANININ ÜÇ ALANA GÖRE
DAĞILIMI

Müziksel işitme okuma puanı : %50
Ses eğitimi puanı : %25
Çalgı eğitimi puanı : %25
Toplam puan : 100

SINAV SONUÇLARININ İLANI:
Sınav Sonuçları Fakülte dekanlığı’nca ilan edilecektir.
Yerleştirmeye esas alınan puan 2008 ÖSYS’de
belirtilen esaslara göre hesaplanacaktır. Kesin kayıtlar
..-.. Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu
tarihler arasında kaydını yaptırmayan asil öğrenciler
yerine .. Eylül- .. Ekim 2008 tarihleri arasında yedek
öğrenci kayıtları yapılacaktır.
show must go on

Kilitli
cron