İstanbul-İTÜ. DTMK Giriş/Yetenek Sınavı

Sınava girecek bütün adaylara başarılar:)
Kilitli
Kullanıcı avatarı
E.KAPUSUZ
Mesajlar: 95
Kayıt: 25 Haz Pzr, 18:56
Konum: Ankara

İstanbul-İTÜ. DTMK Giriş/Yetenek Sınavı

Mesaj gönderen E.KAPUSUZ » 31 Tem Prş, 1:02

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
2008–2009 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve
GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ
• İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
BÖLÜMLER
• ANASANAT / ANABİLİM DALLARI
• 1-TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
Müzik Teorisi Anabilim Dalı
• 2-SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2.1. Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
2.2. Türk Halk Müziği Anasanat Dalı
• 3-MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Müzikoloji Anabilim Dalı
• 4-KOMPOZİSYON BÖLÜMÜ
Kompozisyon Anasanat Dalı
• 5-TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ
Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı
• 6-MÜZİK TEKNOLOJİLERİ
6.1. Çalgı Yapım Anabilim Dalı
6.2. Ses Kayıtları Anabilim Dalı
• 7-ÇALGI BÖLÜMÜ
7.1.Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
7.2. Mızraplı Çalgılar Anasanat Dalı
7.3. Nefesli Çalgılar Anasanat Dalı
7.4. Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
4
ÖĞRENCİ KAYIT KABUL ESASLARI
1- Lise veya dengi bir okul veya Konservatuarlar Hazırlayıcı Birimi mezunu
olmak
2- 2008 ÖSS’ye girmiş; müzik alan/kol veya bölümlerinden mezun olan
adaylar için en az 145, diğer alan/kol ve bölümlerden mezun olanlar için
ise en az 165 puan almış olmak.
3- 26 Yaşından gün almamış olmak. (1983 ve daha yukarı doğumlular.)
4- Müziğe yatkın ve bir müzik aletini icraya yetenekli olmak.
5- Aday öğrenciler en fazla iki (2) farklı bölüme başvurabilirler
6- Eleme ve Kesin Kabul sınavları, bölümlerin özelliklerine göre uygulanacak
kriter ve puanlamalar doğrultusunda, bölümlerde yapılacaktır.
7- Eleme ve Kesin Kabul sınavlarında baraj puanı, yüz (100) üzerinden en
az yetmiş (70) dir. Bölüm özelliklerine göre yapılacak sınavlarda da yüz
(100) üzerinden en az yetmiş (70) alınarak genel ortalama da yüz (100)
üzerinden en az yetmiş (70) olacaktır
8- Yapılacak Eleme ve Kesin Kabul Sınavını kazanmış olmak.
9- Kesin kayıtta bölümlerin özelliklerine göre, vücut yapısında, konuşma,
işitme, görme, v.b. uzuvlarında, kazanılan bölümle ilgili eğitime mani bir
özrün olmadığını gösterir tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış
“Sağlam“ hükmünü taşıyan sağlık kurulu raporu şarttır. “Sağlam” hükmünü
ihtiva eden sağlık raporunu getiremeyen aday öğrenciler sınavda başarılı
olsalar dahi kesin kayıt yaptıramazlar.
10- Kesin Kabul Sınavında;
a) Bölüm jüri puanının 2 kat sayı ile çarpımı,
b) 2008 ÖSS puanının % 50’si
c) Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının %60’ı (müzik meslek lisesinden
mezun olanların AOÖBP’ sinin tamamının) katılması ile elde edilen
sonuç, aday öğrencinin sıralama puanı olarak belirlenir.
11- Bir bölüme baş vuran öğrenciler sıralama puanına göre yerleştirilirler.
İki (2) bölüme başvuran adaylar ise kesin kabul sınavında iki (2) bölümü
de kazanmaları durumunda, kazandıkları bölümlerden tercih ettiği bölüme
sıralama puanlarına göre yerleştirilirler.
12- Konservatuara kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, İTÜ TMDK
tarafından hazırlanıp İTÜ senatosunca kabul edilen İTÜ TMDK Lisans
Mesleki Hazırlık Sınıfı Esasları doğrultusunda muafiyet sınavına girebilirler.
Bu sınavda başarılı olanlar İTÜ-TMDK Yönetim Kurulu kararı ile lisans
öğrencisi olurlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar. Aynı sınavda başarısız
olan veya bu sınava katılmayan öğrenciler ise mesleki hazırlık sınıfına
5
devam ederler. İTÜ TMDK tarafından hazırlanıp İTÜ senatosunca kabul
edilen İTÜ TMDK Lisans Mesleki Hazırlık Sınıfı Senato Esasları doğrultusunda
Mesleki Hazırlık Sınıfı’nın yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencilerin
İTÜ TMDK ile ilişkileri kesilir. Lisans eğitimi Hazırlık + 4 yılı kapsamaktadır.
13- Sınavların başlama saati, Müdürlükçe belirtilen günlerde, 09.30’dur.
6
1. TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
Müzik Teorisi Anabilim Dalı
• Temel Bilimler Bölümünün Vizyonu
Temel Bilimler Bölümünün vizyonu, Türk Müziği Teorilerinin yanı sıra
evrensel Müzik Teorileri ile de donanmış eğitimciler ve sanat adamları vasıtası
ile toplumların müzik ve sanat kültürünü yükseltecek, ulusal müziği
çağdaş düzeye taşıyabilecek öğrenciler yetiştirmektir.
• Temel Bilimler Bölümünün Misyonu:
Temel Bilimler Bölümünün misyonu, Türk Müziği Teorileri ile birlikte bu
teorilerin alt yapısını oluşturacak, genel bilgilerin uygulamaları ile birlikte
verilmesi, gelenekten çağdaşlığa uzanan yolda Türk Müziğinin temelini
oluşturacak bilgilerin öğretilmesi, sanatsal düşünce ve ifade alışkanlığı kazanmış
gelişmeye açık bireyler yetiştirilmesidir.


http://www.tmdk.itu.edu.tr/kitapcik_08.htm
ERDEM KAPUSUZ

Kilitli