İstanbul-Marmara Üniv. Müzik Öğrt. Yetenek Sınav Duyurusu

Sınava girecek bütün adaylara başarılar:)
Kilitli
Kullanıcı avatarı
E.KAPUSUZ
Mesajlar: 95
Kayıt: 25 Haz Pzr, 18:56
Konum: Ankara

İstanbul-Marmara Üniv. Müzik Öğrt. Yetenek Sınav Duyurusu

Mesaj gönderen E.KAPUSUZ » 10 Ağu Pzr, 20:34

T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’nden
(Önkayıt-Özel Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alınacaktır.)
Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı için 2008-ÖSYS Kılavuzu Tablo-5’te de görüldüğü gibi aşağıda belirtilen bölümlerine Önkayıt-Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alınacaktır.
FAKÜLTE/BÖLÜM
KONTENJAN
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Müzik Öğretmenliği
50
Resim-İş Öğretmenliği
100
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Endüstri Ürünleri Tasarımı
20
Fotograf
16
Geleneksel Türk El Sanatları
30
Grafik
30
Heykel
15
İç Mimarlık
24
Resim
30
Seramik ve Cam
30
Tekstil
30
Müzik
10
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Antrenörlük Eğitimi
100
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
40
Spor Yöneticiliği
60
BAŞVURU ŞARTLARI:
1-Birimlerimize başvuracak adayların 2008 ÖSS’ye girmeleri zorunludur.
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ:
a)
Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin El Sanatları, Tasarım ve Teknolojisi, Grafik, Grafik Tasarım, Seramik, Sanat, Müzik, Sanat (Müzik), Resim, Sanat (Resim) alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki Eğitim programlarına başvuracakların 2008-ÖSS’de puan türlerinin en az birinden (Ham puan olarak) 160.000 ve daha fazla ÖSS puanı almış olması,
b)
Yukarıda (a) maddesinde sözü edilen alan/kol/ bölümler dışındaki bir alan/kol/bölümünden başvuracak adayların 2008 ÖSS puan türlerinin en az birinden (ham puan olarak) 185.000 veya daha fazla ÖSS puanı almış olması,
c)
Atatürk Eğitim Fakültesi’ne başvuru için adayın kendisi veya bir yakını tarafından yapılabileceği gibi posta ile de yapılabilir. Posta ile müracaat edenlerin sınavdan bir gün önce sınava giriş belgesi almaları zorunludur.
d)
Her iki Anabilim dalına başvuracak adayların belgelerini her Anabilim Dalı için ayrı ayrı düzenleyerek başvurmaları gerekmektedir.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ:
e)
Güzel Sanatlar Fakültesi için 2008 ÖSS sınavına girmiş sayısal, sözel veya eşit ağırlıklı puanların herhangi birinden 185.000 ve üzerinde puan almış olması gerekir. Herhangi bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak yetenek sınavlarına katılmaya engel değildir.
f)
Sınavlara kayıt, aday tarafından ya da adayın noterce onaylı vekili tarafından yaptırılabilir, postayla kayıt kabul edilmez.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU :
g)
Milli olan sporcuların Milli sporcu olduklarını gösteren belgelerinin (ilgili kurumca verilen) aslı ya da noter takdikli suretini teslim etmeleri ve ÖSS sınav sonuçlarına göre herhangi bir sınav türünden en az 160.000 puan almış olmaları halinde ön kayıt yaptırır, Milli oldukları spor dalından sınava girer ve Milli oldukları spor dalının kontenjanı içinde değerlendirilir.
h)
Spor alan/kol/bölümlerinden ve diğer bölümlerden başvuracak adayların, 2008 ÖSS’nin puan türlerinin en az birinden 215.000 ve daha fazla ÖSS puanına sahip (AOBP hariç) olmaları ön kayıt başvuruları için yeterlidir.
i)
Ön kayıtlar, adayın istenen belgelerle birlikte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na adayın şahsen başvuruda bulunması gerekir.
k) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna müracaat edecek adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 8.12.1999 tarih ve 29991 sayılı yazıları gereğince “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı dışındaki Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerine öğretmenlik meslek bilgisi dersleri verilmeyecektir. Bu dersleri program dışı alsalar dahi, öğretmen olmaları mümkün olmayacaktır.”koşulunu önceden kabul eder.
l) Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak adayların sınava girecekleri spor dalında lisanslı sporcu olmaları şarttır. Bu bölüme kayıt için adayların, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Lisans Dairesi ya da ilgili birimlerden tescilli ve en az üç farklı yarışma sezonuna ait 3 (üç) kez vizeli lisansa sahip olmaları ve son vizenin 30 Haziran 2008 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir.(Ayrıca mücadele sporlarında bkz. 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU)
m)Adaylar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim verilen üç bölümden en çok ikisine, tercih sırasını belirlemek koşuluyla başvururlar. Birden fazla bölüme başvuran adaylar, birden fazla bölümü kazandıkları takdirde kesin kayıt için hangi bölümü tercih edeceklerine dair tercih sıralarını ön kayıt sırasında belirtmek zorundadır. Ön kayıttan sonra bölüm ya da spor dalı değişikliği yapılmaz.
n) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nü kazanan adaylar, lisans eğitimi süresinde, lisanslarını ibraz ederek girmiş oldukları spor dalını izlemek ve yasal süresi içinde başarılı olmak zorundadır. Sağlık nedenleri dahil, ne sebeple olursa olsun öğrenim süresi içinde antrenörlük dalını değiştiremezler.
BAŞVURU YERİ ve TARİHİ:
BİRİMİ BAŞVURU TARİHİ
Atatürk Eğitim Fakültesi 18-22 Ağustos 2008
Tel: (0 216) 330 73 49-345 90 90 (91-92), 345 47 05 (06-07)
Resim-İş Eğitimi Dahili : 128-179
Müzik Eğitimi Dahili : 187-248
34722 Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL
Güzel Sanatlar Fakültesi 18-19-20-21 Ağustos 2008
Tel: (0 216) 326 26 67/4 hat
Küçük Çamlıca Acıbadem Cad.
34718 Acıbadem Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 20-22 Ağustos 2008
Tel : ( 0 216) 332 02 52- 308 56 61-62
Anadoluhisarı Kampusu-İSTANBUL
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
1-Adayın 2008 yılına ait ÖSS sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi.
2-Fakülte Dekanlığına girmek istediği bölümü belirten dilekçe.(Atatürk Eğitim Fakültesi için)
3-Resimli Nüfus Cüzdanı, pasaport, ehliyet aslı ve fotokopisi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için; veriliş tarihi on yılı geçmemiş olan fotoğraflı Nüfus kimliğinin aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi
4-Lise diplomasının fotokopisi veya mezuniyet belgesi.
5-Adayların son durumunu gösterir başı açık, sakalsız önden çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
6-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için, Kimlik bilgileri, puan türleri ve diğer bilgileri yazılı zarf (kılavuzla birlikte verilir.)
7-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için;
a)
Sağlık Kuruluşlarından alınacak “Spor Dalı Sınavlarına Girmesinde Sağlık Yönünden Sakınca Yoktur.” Kaydı konulmuş “doktor raporu”.
b)
Spor eğitimine engel olabilecek bedensel veya konuşma engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar sınava başvuramazlar; kazansalar dahi sınavları iptal edilir.
c)
Milli sporcuların Yüksekokulumuza başvurdukları spor branşından milli sporcu olduklarını gösteren belgenin (ilgili kurumca verilen) aslı veya noter tasdikli sureti (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir.)
8- Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak adayların; sınava girecekleri spor dalında lisanslı sporcu olmaları şarttır. Bu bölümü kayıt için adayların Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Lisans Dairesi ya da ilgili birimlerinden tescilli ve en az üç farklı yarışma sezonuna ait 3 (üç) kez vizeli lisans belgesi (son vizesi 30 Haziran 2008 tarihinden önce yapılmış olmalıdır.) Adayların belirtilen özellikleri sahip lisansının aslını ve bir adet önlü arkalı fotokopisini kayıt sırasında teslim etmeleri gereklidir. Bu özelliklere sahip lisansı bulunmayanlar Antrenörlük Eğitimi Bölümünün sınavlarına başvuramazlar.
9--Güzel Sanatlar Fakültesine kayıt vekil tarafından yapılacaksa vekaletname önkayıt sırasında Fakülteye verilecektir.
10-Güzel Sanatlar Fakültesi’ne başvuracak adaylara giriş sınavları başvuru formu Fakülteden verilecektir.
SINAV TARİHLERİ :
Atatürk Eğitim Fakültesi
Resim-İş Eğitimi: 01 Eylül 2008 Pazartesi 9.00-17.00 saatleri arasında 1.Aşama Sınavı
03 Eylül 2008 Çarşamba 09.00-12.00 saatleri arasında 2.Aşama Sınavı
Müzik Eğitimi : 01-07 Eylül 2008
Güzel Sanatlar Fakültesi
I.
Aşama Eleme Sınavları 26-27-28-29 Ağustos 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.
II.
Aşama Seçme Sınavları 08-09-10 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu:
Mesleki Yetenek Eleme Sınavı (MYES) : 25-29 Ağustos 2008 tarihlerinde yapılacaktır.
Sınav üst kurulu spor dallarına göre sınav yerlerini, gün ve saatlerini değiştirebilir.
KESİN KAYIT TARİHLERİ :
Atatürk Eğitim Fakültesi: 11-12 Eylül 2008
Yedek Öğrenciler belirtilen tarihler arasında Fakültede asılacak yedek listeden sıralarını takip etmek zorundadır. Sırası geçen öğrenciler kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.
Güzel Sanatlar Fakültesi:
Asıl Liste Kesin Kayıt : 15-16-17 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yedek Liste Kesin Kayıt : 18 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu :
Asil Adaylar : 03-05 Eylül 2008
Yedek Adaylar : I. Yedek Liste : 08-09 Eylül 2008
II.Yedek Liste :10-11 Eylül 2008
NOT: DAHA DETAYLI BİLGİLER BİRİMLERİMİZİN WEB ADRESİNDE İLAN EDİLMİŞTİR.
ERDEM KAPUSUZ

Kilitli
cron