Isparta-Süleyman Demirel Ünv. GSF. Giriş/Yetenek Sınavı

Sınava girecek bütün adaylara başarılar:)
Kilitli
adillevent
Mesajlar: 6
Kayıt: 07 Haz Sal, 0:51
Konum: ISPARTA-32
İletişim:

Isparta-Süleyman Demirel Ünv. GSF. Giriş/Yetenek Sınavı

Mesaj gönderen adillevent » 18 Ağu Pzt, 17:41

Sınava ilşkin link aşağıda verilmiştir:

http://gsf.sdu.edu.tr/docs/yeteneksinavi2008.doc

Eğer ulaşamadıysanız tüm bilgiler aşağıda verilmiştir.

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ VE ESASLARI


Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı Resim, Grafik, Geleneksel Türk El Sanatları (Halı-Kilim-Eski kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı, Tezhip Ana Sanat Dalı), Müzik(Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalı), Seramik, Sahne Sanatları (Tiyatro Ana Sanat Dalı), Tekstil Tasarımı Bölümlerine 2008–2009 eğitim-öğretim yılı için 2008 ÖSYS puanı ve Özel Yetenek Sınavı ile aşağıda belirtilen kontenjanlarda öğrenci alınacaktır. 2008 yılı ÖSYS Sınavında alan içi mezunları için 145 taban puan, alan dışı mezunları için herhangi bir puan türünden en az 165 taban puan şartı aranacak ve her aday bir bölüme veya bir ana sanat dalına müracaat edebilecektir.

1. Ön kayıtlar 11 Ağustos- 22 Ağustos 2008 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde, SDÜ Doğu Yerleşkesi’ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da bir başkası tarafından ön kayıt yaptırılabilir. Bir başkası tarafından yaptırılan ön kayıtlarda oluşabilecek sorunlardan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı sorumlu değildir. Ön kayıt sırasında adaylara sınavlarla ilgili açıklayıcı bilgi içeren sınav kılavuzu verilecektir.

2. Sınavlar aşağıdaki takvime uygun olarak yapılacaktır.

Ön kayıt tarihi:11 Ağustos- 22 Ağustos 2008

Yetenek Sınavı Tarihi:01–02–03 Eylül 2008

Kesin Kayıt Tarihleri:
Asil Liste: 08–09 Eylül 2008
Yedek Liste: 10–11–12 Eylül 2008


Kesin kayıtlar üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Batı kampusünde yapılacaktır. Fakültemiz, Bölümleri ve Anasanat dallarına kesin kayıt tarihlerinde kontenjan dolmadığı takdirde, mesai saatleri içinde yedek listedeki başarı sırasına göre, 10- 11- 12 Eylül 2008 tarihleri arası 1’er gün ek süre verilir. Verilen gün içinde gelmeyen adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
3.Ayrıntılı Bilgi için;
Başvuru Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Merkezi Derslikler İçi,
Doğu Yerleşkesi/ISPARTA
Tel: 0 246 2113559 (Santral)

ÖN KAYIT ÜCRETİ: 130 YTL
B- ÖN KAYIT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
• 2008 ÖSS sonuç belgesinin aslı ve bir adet tasdikli sureti.
• Son bir ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık biçimde belgeleyen, başı açık, 4,5x 6 cm boyutlarında 2 adet fotoğraf (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun erkekler sakalsız, kızlar başı açık)
• Özel Yetenek Sınav giderleri için ön kayıt ücret dekontu (dekont üzerinde aday öğrencinin ismi belirtilecek).
(Ziraat Bankası Isparta Merkez Şb.’deki 36331497-5001 no.lu hesabına)
• Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu başvuru sırasında fakülteden alınacaktır.)
• Resmi onaylı nüfus cüzdanı sureti (TC Kimlik numaralı)
• Fiziksel ve Ruhsal Problemi olmadığına ilişkin, Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ve Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanelerinden alınacak Sağlık Raporu (Sahne Sanatları Bölümü, Tiyatro Anasanat Dalı için)
C- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Son bir ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık biçimde belgeleyen, başı açık, 4,5x 6 cm boyutlarında 12 adet fotoğraf (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun erkekler sakalsız, kızlar başı açık)
• Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı
• Resmi onaylı nüfus cüzdanı sureti (TC Kimlik numaralı)
• Öğrenci katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren dekont

MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNTEMLERİMüzik Bölümü Özel Yetenek Sınavları jüri denetiminde ve üç aşamalı olarak yapılacaktır. Adaylar sınava aday numaraları sırasına göre tek tek alınacaklardır. Tüm özel yetenek sınav aşamaları içinde yer alan ölçme ve değerlendirme kriterleri, video kaydı alınarak arşivlenecektir. Adayların özel yetenek sınavını kazanıp kazanmadıkları, üçüncü aşama olan "Genel Kültür Testi" ve “Kompozisyon” sınavlarının ardından, mülakat görüşmesinden sonra belirlenecektir.

1. AŞAMA= İŞİTME SINAVI
Her adaydan sırasıyla, piyano ile verilecek olan, Tek Ses ( 5 Adet ), Çift Sesli Aralıklar ( 5 Adet ), Üç Sesli Akorlar ( 5 Adet ), Dört Sesli Akorlar ( 1 Adet ), Tonal ve Modal yapıda iki farklı ezgi cümlesini (en az iki ölçü) dinleyerek kendi sesiyle ve "na" hecesi kullanarak tekrar etmesi ve Ritim belleğini ölçmek amacıyla, bir adet ritim cümlesini (2 ölçü) tekrarlaması istenecektir. Son olarak her adaydan vokal seslendirme becerisini gösterebileceği, daha önce hazırlamış olduğu bir okul şarkısını / ulusal marşlarımız / aryantik / lied v.b. piyano eşliksiz seslendirmesi istenir. Birinci aşamanın sonucu, jüri puanlarının aritmetik ortalaması ile saptanır. Birinci Aşama Sınav Sonuç Listesin de notu sadece 60 ( altmış ) ve üzerinde olan adaylar için “BAŞARILI” ibaresi yer alacaktır. Birinci Aşama Sınav Sonuç Listesinde notu 59 ( elli dokuz ) ve altında olan adayların durumu ise; “BAŞARISIZ” olarak ilan edilecektir. BAŞARISIZ olan adayların sınav ile ilişkisi kesilir; bundan sonraki aşamalara girme haklarını kaybederler.

BİRİNCİ AŞAMA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME TABLOSU

Tek ses
5 adet X 1 puan=5 PUAN

Çift sesli aralık
5 adet X 2 puan =10 PUAN

Üç sesli akorlar
5 adet X 4 puan =20 PUAN

Dört sesli akorlar
1 adet X 5 puan =5 PUAN

Tonal ezgi tekrarı ( 2 ölçü)
1 adet X 15 puan =15 PUAN

Modal ezgi tekrarı (2 ölçü)
1 adet X 15 puan =15 PUAN

Ritim tekrarı (2 ölçü)
1 adet X 10 puan =10 PUAN

Vokal Seslendirme
1 şarkı X 20 puan =20 PUAN

2. AŞAMA= İŞİTME SINAVI

Her adaydan sırasıyla; piyano ile verilecek olan, Çift Sesli aralıklar ( 5 Adet ) , Üç Sesli akorlar ( 5 Adet ) , Dört Sesli akorlar ( 2 Adet ) , Tonal ve Modal yapıda , basit ve aksak ölçülerde iki farklı ezgi cümlesini ( 4 ölçü ) dinleyerek kendi sesiyle ve "na" hecesi kullanarak tekrar etmesi istenir. Ritim belleğini ölçmek amacıyla; basit ve aksak ölçülerde iki farklı ritim cümlesini ( 4 Ölçü ) tekrarlaması istenir. Son olarak her adaydan enstrümanı ile hazırladığı eser / eserleri seslendirmesi istenecektir. Tüm bu ölçme-değerlendirmelerden sonra ikinci aşama sınav sonucu; adayın birinci aşama sınav sonucu olarak ilan edilen notun % 40'ı ile ikinci aşamada elde ettiği notun % 60' ı toplamından elde edilen değer olarak ilan edilecektir. İkinci aşamanın sonucu, jüri puanlarının aritmetik ortalaması ile saptanır. İkinci Aşama Sınav Sonuç Listesinde notu sadece 60 ( altmış ) ve üzerinde olan adaylar için “BAŞARILI” ibaresi yer alacaktır. İkinci Aşama Sınav Sonuç Listesinde notu 59 ( elli dokuz ) ve altında olan adayların durumu ise; “BAŞARISIZ” olarak ilan edilecektir. BAŞARISIZ olan adayların sınav ile ilişkisi kesilir; üçüncü aşamaya girme hakkını kaybederler.

İKİNCİ AŞAMA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME TABLOSU


Çift sesli Aralık
5 adet X 1 puan= 5 PUAN

Üç sesli Akorlar
5 adet X 3 puan =15 PUAN

Dört sesli Akorlar
2 adet X 5 puan = 10 PUAN

Tonal ezgi tekrarı
( 4 ölçü )
1 adet X 10 puan =10 PUAN

Modal ezgi tekrarı
( 4 ölçü )
1 adet X 10 puan =10 PUAN

Basit ölçülü Ritim tekrarı
( 4 ölçü )
1 adet X 10 puan = 10 PUAN

Aksak ölçülü Ritim tekrarı
( 4 ölçü )
1 adet X 10 puan = 10 PUAN

Enstrüman ile seslendirme
1 adet X 30 PUAN


3. AŞAMA = Genel Kültür Testi ve Yazılı Kompozisyon

Birinci aşamada alınan notların % 40 ' ı ile ikinci aşamada alınan notlarının % 60 ' ı toplanarak; üçüncü aşama öncesi başarı notu olarak ilan edilen 60 ( altmış ) ve üzeri puan alan adaylar üçüncü aşamaya girmeye hak kazanacaklardır. Adayların genel müzik kültürünü ölçmeye yönelik kendi içinde iki bölümlü bir sınav yapılacaktır. Adaylar ilk bölümde 60 ( altmış ) soruluk çoktan seçmeli genel kültür testine alınacaklardır. Genel Kültür testinde, Türkiye ve tüm dünyayı kapsayacak şekilde müzik, teknoloji ve sanat alanından seçilmiş bilgilerden oluşur. Değerlendirmede, yanlış cevaplar doğru olanların sayısını etkilemez. Test Sınav Süresi 60 dakikadır. Bu bölümün üçüncü aşama sınavı içindeki ağırlığı ise 100 üzerinden 60 puandır.

Üçüncü aşama içinde yer alan ikinci bölüm ise; adayların yazılı kompozisyon, araştırma ve yazma yeteneklerinin saptanabilmesi amacıyla yapılacaktır. Verilen bir konuyu, en az bir, en çok iki sayfalık bir yazılı kompozisyonda, yazın ve mantık kurallarına uygun biçimde işleyerek başlığını koyması istenecektir. Yazılı Kompozisyon süresi 60 dakikadır. Bu bölümün üçüncü aşama sınavı içindeki ağırlığı ise; 100 üzerinden 40 puandır.

Adayın ikinci aşama sınav sonucu olarak ilan edilen notun % 70’i ile üçüncü aşamada elde ettiği % 30 'u toplamından elde edilen değer, ÖZEL YETENEK SINAV PUANI ’ nı ( Ö.Y.S.P. ) oluşturacaktır. Özel Yetenek Sınav Puanı ( Ö.Y.S.P. ) sadece 50 ( elli ) ve üzerinde olan adaylar; özel yetenek sınav sonuç listesinde “BAŞARILI” olarak ilan edilecektir. ÖZEL YETENEK SINAV SONUCU “BAŞARISIZ” OLAN ADAYLAR, HESAPLAMA İŞLEMLERİNE DAHİL EDİLMEYECEKLERDİR.

ÖZEL YETENEK SINAV PUANI SONRASI HESAPLAMA ESASLARI

• 2008-ÖSS kılavuzunda “Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programları ile ilgili işlemler” bölümünde belirtilen hususlar doğrultusunda hesaplama işlemleri yapılacaktır.
• Özel Yetenek Sınav Puanı kısaca Ö.Y.S.P. olarak ifade edilecektir.
• Özel Yetenek Sınav Puanı 50 ( elli ) ve üzerinde olan adayların, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları ( AOBP-Sözel, AOBP-Sayısal, AOBP-Eşit Ağırlıklı Puan ) türlerinin en yüksek değeri alınarak hesaplama işlemine dahil edilecektir.
• Özel Yetenek Sınav Puanı 50 ( elli ) ve üzerinde olan adayların 2008-ÖSS puanı ( ÖSS-SÖZ - 1, ÖSS-SAY - 1, ÖSS-EA – 1 ve ÖSS-DİL ) puanlarının en yüksek değeri alınarak hesaplama işlemine dahil edilecektir.
• Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin ( A.G.S.L. ) Müzik alanından gelen adaylar için 2008-ÖSS kılavuzunda yer alan formüle göre hesaplama işlemi yapılacaktır.
• A.G.S.L.-Müzik alanının dışından gelen diğer adayların hesaplama işlemleri de 2008-ÖSS kılavuzunda yer alan formüle göre yapılacaktır.
• 2007-Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavında; ÖSS Puanı veya özel Yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ; Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları ile ilgili katsayıları (özel yetenek sınav puanı) YARIYA DÜŞÜRÜLECEKTİR.
• Tüm bu hesaplama işlemlerinden sonra tüm adayların YERLEŞTİRME PUANI ortaya çıkacaktır. Bu yerleştirme Puanı sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konulduktan sonra, Müzik Bölümü 15 kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
• Kesin Kayıt Yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin ASİL ve YEDEK listeleri hesaplama kriterleri açık bir biçimde görünecek tablolarla ilan edilecektir.
• Asil listeden kesin kaydını yaptırmayan açık öğrenci kontenjanlarının yerine ise; en yüksek puanlı yedek adaydan başlayarak kesin kayıt yapma hakkına verilecektir.

Resim

Kilitli
cron