İstanbul - Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü

Kilitli
Kullanıcı avatarı
mıcırr
Moderatör
Mesajlar: 278
Kayıt: 21 Tem Pzt, 21:40
Konum: Ankara

İstanbul - Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü

Mesaj gönderen mıcırr » 13 Haz Çrş, 19:39

Müzik Öğretmenliği Programı
2012–2013 Öğretim Yılı
“Özel Yetenek Sınavı” ile İlgili Bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI :
1- Başvurular 6-9 Ağustos 2012 tarihleri arasında,
Atatürk Eğitim Fakültesi WEB Sitesinden
(http://aef.marmara.edu.tr) ulaşılacak bağlantı
ile online olarak yapılacaktır.
2- Başvuru için adayların o yıl yapılan YGS
sınavına girmiş olması ve sınav sonucunda en az
180,000 puan almış olması gerekir.
3- Sınavlarda uyulacak esaslar Atatürk Eğitim
Fakültesi WEB Sitesinden duyurulacaktır.
4- Online başvuru dışında başvurular kabul
edilmez.
5- Sınav ücreti ve hesap bilgileri Atatürk Eğitim
Fakültesi WEB Sitesinden duyurulacaktır.

İSTENEN BELGELER:
1- 3. Aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar
29 Ağustos 2012 tarihlerinde sınava girdiği
salondaki görevliye aşağıdaki belgeleri teslim
edeceklerdir.
a) YGS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
varsa aslının fotokopisi,
b) Resimli nüfus cüzdanının fotokopisi.
c) Lise diplomasının önlü-arkalı fotokopisi
veya mezuniyet belgesi,
2- Belgeleri tam olmayan adaylar sınava alınmazlar.
Not : Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’na başvuran
adayların dikkatine ;
a) 2012 – 2013 Eğitim-Öğretim yılı için M.Ü. Atatürk
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı'na
alınacak öğrencilerin Özel Yetenek Sınavı Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda yapılacaktır.
b) 2012 – 2013 Eğitim-Öğretim yılında Müzik
Öğretmenliği Lisans Programına 40 öğrenci alınacaktır.
c) Özel Yetenek Sınavı 27-29 Ağustos 2012 tarihleri
arasında üç aşamalı olarak yapılacaktır. Adayların
sınava girecekleri gün ve saat, aday numarasına göre Ana
Bilim Dalı tarafından duyurulacaktır.

Sınav Tarihleri:
1. Aşama : Müziksel Yazma : 27 Ağustos 2012
2. Aşama : Müziksel İşt. Okm. : 28 Ağustos 2012
3. Aşama : Ses ve Çalgı Eğt. : 29 Ağustos 201
2

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı
34722 Fikirtepe - Kadıköy/İSTANBUL
Tel.: (0 216) 345 90 90 (91-92)
(0 216) 345 47 05 (06-07)
Kendisini idare edemeyen, başkasının emri altında yaşamaya mahkumdur...

Kullanıcı avatarı
mıcırr
Moderatör
Mesajlar: 278
Kayıt: 21 Tem Pzt, 21:40
Konum: Ankara

Re: İstanbul - Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü

Mesaj gönderen mıcırr » 13 Haz Çrş, 19:40

2012–2013 ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER
SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

SINAV ŞEKLİ:
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı, "üç
aşamalı" olarak yapılacaktır.
1. Aşama Sınavı : Bu aşamada ön kayıt yaptıran tüm adaylar,
Ana Bilim Dalı tarafından belirtilen saatte "Müziksel yazma”
sınavına gruplar halinde alınacak ve aşağıda belirtilen şekilde
uygulama yapılacaktır.
Sınavın bu bölümüne girmeyen adaylar, sınavın diğer
basamaklarına alınmayacaktır.
1.1. Müziksel Yazma (dikte): Bu sınavda adaylardan,
1.1.1. Ezgi Diktesi : Piyano ile çalınacak 4’er ölçülük
2 ayrı ezgiyi; ölçü, nota ve süreleriyle dizek üzerine yazmaları
istenir.
1.1.2. Aralık Diktesi : Verilen ses ile birlikte piyano ile
çalınacak 10 çift sesi notalarıyla dizek üzerine yazmaları istenir.
Not :
a. Dikteler basit ölçüler içinde (2/4, 3/4, 4/4’lük ölçülerde)
olacaktır.
b. Dikteler küçük oktav (kalın) La sesi ile ikinci oktav (ince)
Mi sesi arasındaki seslerden oluşacaktır.
c. Ezgi dikteleri ; Do majör, La minör, Sol majör ve Fa majör
tonlarında olacaktır.
d. Aralık diktesinde, doğal seslerin yanı sıra Fa#, Sol# ve
Sib sesleri de yer alacaktır.
e. Adayların dikte ve aralık duyma sınavı için yanlarında;
kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.
2. Aşama Sınavı : Bu aşamada adaylar bireysel olarak sınava
alınacak ve sınav sözlü-uygulamalı yapılacaktır.
2.1. Müziksel İşitme Okuma Alanı :
Bu sınavda adayın, işitme ve okumaya yönelik özellikleri ve
becerileri ölçülür.
2.1.1. Ezgisel işitme: Piyano ile çalınacak 2 ezgiyi “na” veya
“la” hecesi ile yinelemesi;
2.1.2. Çokses işitme: Piyano ile çalınacak 4 adet üç ses ve 4 dört
adet dört sesi “a” veya “na” hecesiyle seslendirmesi;
2.1.4. Ritimsel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik
cümlesini, konuşma tonunda nota adları ile -el vuruşu yaparakokuması;
2.1.5. Ezgisel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik
cümlesini, ezgisel olarak nota adlarıyla -el vuruşu yaparakseslendirmesi
istenir. (Deşifreler; Do majör, La minör, Sol
majör ve Fa majör tonlarında olacaktır.)
3. Aşama Sınavı : Bu aşamada adaylar bireysel olarak sınava
alınacak ve sınavları sözlü-uygulamalı yapılacaktır.
3.1. Ses Eğitimi Alanı: Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya
yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür.
Adaylardan kendi hazırladıkları bir şarkıyı (okul şarkısı, marş,
halk türküsü vs.) ve İstiklal Marşı’nı müzikal bir biçimde, doğru
ve ton içinde söylemesi istenecektir.
Adayın ses gürlüğü ve genişliği, tınısı ve gelişmeye elverişli
oluşu değerlendirmeye esas alınır.
3.2. Çalgı Eğitimi Alanı: Bu sınavda adayın, çalgı çalmaya
yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür.
Adaylardan Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel, Gitar, Flüt,
Klarinet, Blokflüt, Mandolin, Halk Çalgıları vb. çalgılardan
biriyle kendi hazırladıkları bir parçayı doğru ve müzikal olarak
çalması istenecektir. Adayın çalgı tekniklerini kullanmadaki
başarısı değerlendirmeye esas alınır.
Not :
· Adaylar, piyano dışındaki her türlü çalgı, nota vb. araç
gereçlerini kendileri getireceklerdir.
· Her aday çalgı çalmak ve şarkı söylemek zorundadır.

DEĞERLENDİRME:
1. Aşama : Müziksel Yazma (Dikte)
Bu sınav sonucunda Ezgi diktesi puanının % 70’i aralık
diktesinin % 30’u alınarak yapılacak puanlamada 100 üzerinden
50 not barajını geçen adaylar yapılan sıralama ile , “ikinci aşama
sınavı”na girmeye hak kazanacaktır.
2. Aşama :
2.1. Müziksel İşitme Okuma Alanı; (100 puan)
Birinci aşama sınav sonucunun %30’u ve ikinci aşama
sınav sonucunun % 70’i toplanarak MİOY puanı
hesaplanacaktır. Yapılan hesaplamada 100 üzerinden 50 not
barajını aşan adaylar arasında yapılacak olan sıralama ile
üçüncü aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar
belirlenecektir.
3. Aşama :
3.1. Ses Eğitimi Alanı; (100 puan)
3.2. Çalgı Eğitimi Alanı; (100 puan)
Üçüncü aşama sınavı sonucunda ses eğitimi alan puanının
%30’u çalgı eğitimi puanının % 40’ı ile MİOY puanının
%30’u değerlendirmeye katılacaktır.

GİRİŞ SINAVI PUANININ ÜÇ ALANA GÖRE
DAĞILIMI:

Müziksel işitme okuma yazma puanı : % 30
Ses eğitimi puanı : % 30
Çalgı eğitimi puanı : % 40
Toplam puan : 100
Not: Üçüncü aşama sınavı sonucunda adayın toplam puanı
100 üzerinden en az 50 puan olacaktır.
SINAV SONUÇLARININ İLANI:
Sınav Sonuçları 3 Eylül 2012 tarihinde saat 17.00'den sonra
Fakülte Dekanlığı’nca ilan edilecektir.
Kesin kayıtlar 4-5 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.
Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan asil öğrenciler
yerine 6-7 Eylül 2012 tarihleri arasında yedek öğrenci
kayıtları yapılacaktır.
Kendisini idare edemeyen, başkasının emri altında yaşamaya mahkumdur...

Kilitli