Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kilitli
muzo152
Mesajlar: 13
Kayıt: 04 Tem Pzt, 13:03
Konum: ankara ve uşak

Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mesaj gönderen muzo152 » 16 Haz Cmt, 0:11

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2012–2013 DERS YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf, Grafik Heykel, Müzik, Resim, Sahne Sanatları ve Seramik Bölümlerine "Özel Yetenek Sınavı" ile öğrenci alınacaktır.
Bu kılavuz, sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. Adayların ön kayıt işlemleri ve sınavları Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülecektir.

Ön kayıtlar 25 HAZİRAN – 1 TEMMUZ 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav Dökümanı:
http://gsf.kocaeli.edu.tr/ozelyeteneksi ... donemi.pdf

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

SINAV TARİHLERİ

Resim

Resim

ADAY KABUL KOŞULLARI

1. Özel Yetenek Sınavı’na, 2012 YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 240,000 veya daha fazla ham puanı olan adaylar başvurabilirler.

2. Oyunculuk programı için 1987 ve sonrası doğumlu adaylar başvurabilirler.

GEREKLİ BELGELER

• 2012-YGS Sonuç Belgesi: Adaylar, 2012 YGS belgesinin aslını ve fotokopisini birlikte getirecekler ve bu belgenin fotokopisi, ön kayıt bürosunda onaylanarak
kabul edilecektir.

• Nüfus Cüzdanı: Adaylar, nüfus cüzdanının aslını ve fotokopisini birlikte getirecekler ve bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul
edilecektir.

• Vesikalık Fotoğraf: Adaylar son 6 ay içinde, cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 3 adet fotoğraf getireceklerdir.

• Özel Yetenek Sınav Harcı Dekontu: Adaylar, İş Bankası Umuttepe Şubesi 2407-217358 No’lu hesaba 100 YTL Özel Yetenek Sınav Harcı yatırdıklarına dair banka dekontunu ön kayıt bürosuna teslim edeceklerdir. Bu harç adayların başvuru yapacakları bir tek program için geçerli olacaktır. Adaylar, diledikleri sayıda programa ön kayıt başvurusu yapabilirler. Her ek program için ilave 50 TL harç yatırılmalıdır. Plastik Sanatlar grubundaki bölümler, I. Aşama sınavı sonuçlandıktan sonra tercih edileceğinden bu gruptaki ek tercihler için 50 TL, II. Aşama sınavına girmeden önce yatırılmalıdır.

• Dramatik Yazarlık programına başvuran adaylar çalışma dosyalarını ön kayıt sırasında teslim edeceklerdir. Dosyalar geri verilmeyecektir.

• Adaylar ön kayıtlarını bizzat ya da yakınları aracılığıyla yaptırmalıdırlar. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Adayın başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum saptandığında, kazanmış bile olsa,adayın sınavı iptal edilerek hakkında yasal işlem uygulanacaktır.

• Gerekli belgeler, ön kayıtlar için son başvuru tarihi olan 1 Temmuz 2012 saat 15.00’e kadar kayıt bürosuna teslim edilmelidir.

GENEL KURALLAR

• Müzik/Performans Anasanat Dalı ve Müzik/Müzikoloji Anabilim Dalı sınavları tek aşamalı olacak, diğer alanlarda iki aşamalı sınav yapılacaktır.
• Plastik Sanatlar grubunun (Grafik, Heykel, Resim, Sahne Tasarımı ve Seramik) I. Aşama sınavı ortaktır. Bu aşamada başarılı olan adaylar, mülakata girmeden önce bölüm tercih edeceklerdir. II. Aşama sınavları mülakat şeklinde olup alanlara göre ayrı yapılacaktır.
• Müzik dışındaki tüm alanlarda notlamalar, I. Aşama Sınavı’nın %60’ı, mülakat ve çalışma dosyasının değerlendirilmesinden oluşan II. Aşama Sınavı’nın ise %40’ı alınarak yapılır. Yerleştirmeye esas olan giriş sınavları da değerlendirmeye dahil edilir.
• II. Aşama Sınavına, Müzik dışında her alan için kontenjanının 3 katı kadar aday alınacaktır. I. Aşama sınav puanı 50’nin altında olan adaylar II. Aşama sınavlarına katılamazlar.
• Bütün adaylar mülakata, hazırladıkları çalışma dosyaları ile katılacaklardır. (Dramatik Yazarlık dosyaları ön kayıt sırasında teslim edilecek ve geri verilmeyecektir.)
• Mülakat, sanatsal çalışma, donanım ve motivasyon konularında adayı tanımaya yöneliktir.

I. AŞAMA SINAVI

Dramatik Yazarlık
Adayın hayal gücü, ifade yeteneği, özgün dünyasının ipuçları ve diyalog formuna yatkınlığı gibi konuları ölçmeye yönelik yazılı bir sınav içerir.

Fotoğraf
Görsel algılama sınavı yapılır. Bu sınavda adayın görsel algılama yeteneği, ekranda gösterilecek farklı fotoğraflara yönelik sorularla ölçülür.

Müzik
**Performans Anasanat Dalı
Performans Anasanat Dalı sınavı tek aşamalı olup, sınavda adayların müzikal kültürünün yanı sıra, müziksel işitme, okuma, yazma, ses ve çalgı alanlarındaki bilgi ve becerileri değerlendirilir.

a. Çoksesli İşitme (12 puan): Piyano ile aynı anda çalınacak 4 adet iki ses, 4 adet üç ses, 4 adet dört ses “a” veya “na” hecesi ile seslendirilecektir. Bu sesler sınav esnasında açıklama yapılmaksızın karışık olarak sorulacak ve adaydan seslendirmesi istenecektir.

b. Çokses İsimlendirme (8 puan): Piyano ile çalınacak 4 adet çift sesin (ilk sesin ismi verilerek) notalarının isimleriyle seslendirmesi istenecektir.

c. Ritmik Bellek (6 puan): Adaylara çalınan 2 adet ritmik bellek sorusunun el çırparak tekrar edilmesi istenecektir.

d. Ezgisel Bellek (6 puan): Adaylara çalınan 2 adet ezginin “a” veya “na” hecesi ile tekrar edilmesi istenecektir.

e. Ezgisel Okuma (12 puan): Adaylara notası verilen bir müzik cümlesinin deşifresinin (solfejinin) yapılması istenecektir.

f. Dikte/Müziksel Yazma (16 puan): Adaylardan piyano ile çalınacak bir ezginin tonu, ritmik yapısı ve sesleri gözetilerek, notalarının dizek üzerinde yazmaları istenecektir.

g. Ses (15 puan): Adaylardan seslerinin gürlük, renk, genişlik gibi özelliklerini gösterebilecek nitelikte hazırlayacakları bir okul şarkısı, türkü, arya, ariantiche, lied gibi 1 adet eseri söylemeleri istenecektir. Adaylar bu eser türlerinden herhangi birini tercih etmekte serbesttirler. Ses sınavının değerlendirilmesinde ses niteliği (genişlik, tını ve gürlük: 5 puan), entonasyon (5 puan) ve müziksel yorum (5 puan) ölçütleri esas alınacaktır.

h. Çalgı (12 puan): Adaylardan hazırlamış oldukları bir eseri piyano, keman, viyola, çello, kontrbas, gitar, flüt, obua, klarinet, bağlama gibi bir çalgı ile seslendirmeleri istenecektir. Çalgı sınavının değerlendirilmesinde eserin doğru seslendirilmesi (6 puan), teknik yeterlilik (6 puan) ve müziksel yorum (6 puan) ölçütleri esas alınacaktır.

i. Çalgı ile deşifre (7 puan): Notası verilen kısa bir eserin, "adayın sınavda kullandığı enstrümanla" deşifre edilmesi istenecektir.

**Müzikoloji Anabilim Dalı
Müzikoloji Anabilim Dalı sınavı tek aşamalıdır ve “dikte”, “yazılı”, “mülakat” ile “deşifre” sınavlarından oluşmaktadır.
a. Dikte (20 puan): Adaylardan piyano ile çalınacak bir ezginin tonu, ritmik yapısı ve sesleri gözetilerek notalarının dizek üzerinde yazmaları istenecektir.
b. Deşifre (20 puan): Adaylardan notası verilen bir müzik cümlesinin deşifresinin (solfejinin) yapılması istenecektir.
c. Mülakat (30 puan): Adaylara genel müzik kültürü, temel alan bilgisinin ölçüldüğü 10 soruluk bir mülakat sınavı uygulanacaktır.
d. Yazılı (30 puan): Adayların okuduğunu anlama ve yazılı olarak ifade edebilme gücünü sınamak amacıyla yazılı sınav yapılacaktır. Değerlendirmede dilbilgisi, anlatım ve konuya hakimiyet hususlarına dikkat edilecektir. Yazılı sınavı sorusu hazırlığı için başvurulabilecek kaynak kitaplar aşağıda belirtilmiştir.
• Ahmet SAY, Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
• İlhan MİMAROĞLU, Müzik Tarihi, Varlık Yayınları, İstanbul.
• Sidney FINKELSTEIN, Müzik Neyi Anlatır, Kaynak Yayınları.
• Müzik Üzerine Tartışmalar, Evrensel Basım-Yayım, İstanbul.
Müzik Bölümüne Başvuran Adayların Dikkatine:
Müzik Bölümü sınavlarına girecek olan adaylar, ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra fakültenin web sitesinden (http://gsf.kocaeli.edu.tr) sınava girecekleri günü öğrenebilirler. Her aday kendisine bildirilen tarihte sınava girecektir. Adaylar, hem Performans hem de Müzikoloji alanlarına başvuruda bulunabilirler. Başka bir üniversitenin sınavı ile çakışma sorunu yaşayan adaylar, mazeretlerini diğer üniversiteden alacakları bir sınav tarihi belgesiyle belgeleyerek dilekçe ile başvurdukları takdirde, durumları değerlendirilecektir.

Oyunculuk
Bu sınav için adaylar önceden 3 parça, bir şiir ve bir şarkı hazırlamalıdırlar. Parçalardan biri komedya, biri tragedya (biri yerli, biri yabancı) olmalıdır. Üçüncü parçanın türü adayın kendi tercihine bırakılmıştır.(Bir parçanın sunum süresi 5 dakikayı geçmemelidir.)

Oyunculuk sınavında adaylara öncelikle temel oyunculuk yeteneklerini ölçmeye yönelik olarak kulak, ritm, doğaçlama, esneklik, okuma ve konuşma çalışmaları yaptırılır ve adaydan, kendi tercihiyle hazırladığı sahne parçasını sunması istenir.

Daha sonra, adaylar, şiirleri ile komik ve trajik parçalarını sunacaklardır.

Oyunculuk Anasanat Dalına başvuran adaylar aşağıdaki yazarların tüm oyunlarını kullanabilirler:

Sofokles, Övripides, Aristofanes, Plautus, Shakespeare, Moliére, İbsen, Çekhov
Aziz Nesin, Güngör Dilmen, Haldun Taner, Aydın Arıt, Vasıf Öngören, Turgut Özakman, İsmet Kuntay, Memet Baydur, Murathan Mungan

Oyunculuk Programına Başvuran Adayların Dikkatine:
Oyunculuk sınavlarına girecek olan adaylar, ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra fakültenin web sitesinden (http://gsf.kocaeli.edu.tr) sınava girecekleri günü öğrenebilirler. Her aday kendisine bildirilen tarihte sınava girecektir.

Plastik Sanatlar Grubu (Grafik, Heykel, Resim, Sahne Tasarımı, Seramik)

Bu sınav tek oturumda sorulacak iki sorudan oluşmaktadır.
Birinci soruda, adaylardan nesneye ya da modele bakarak desen çizmeleri istenir. İkinci soruda ise, adaylardan kendilerine verilecek, 250-300 sözcüğü geçmeyen edebi bir metni çözümlemeleri ve görsel olarak yeniden yorumlamaları istenir.

II. AŞAMA SINAVI

Bu oturum, her anasanat dalı için ayrı gerçekleştirilecek mülakat sınavlarından oluşmaktadır. Adaylar II. Aşama sınavına sanatsal çalışmalarını içeren dosyaları ile katılacaklardır.

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA GEREKLİ MALZEMELER

. Sınav giriş kartı, Özel kimlik belgesi
. Yumuşak kurşun kalem, tükenmez veya dolma kalem, silgi, kalemtıraş,
. 50x70 cm boyutlarında sert altlık (duralit)
Müzik bölümü için adayın piyano dışında kullanacağı her türlü çalgı, nota vb. araç-gereci kendisinin getirmesi gerekmektedir.

ÖZEL YETENEK SINAV KURALLARI
a. Sınava başlamadan önce gözetmenler tarafından adayların sınav kimlik belgelerinin ve özel kimlik belgelerinin kontrolleri yapılır. Bu belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremezler.
b. Sınavın başlangıcında, adaylar, kağıtlarındaki kimlik için ayrılan kısma kimlik bilgilerini tükenmez ya da mürekkepli kalemle yazarak imzalarlar. Sınav süresince kâğıtların kimlik kısımları gözetmenler tarafından kapatılır.
c. Sınav kağıtlarına soruda istenilenlerin dışında yazılacak, çizilecek vb. her türlü yazı, rakam, çizgi ve işaret sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır.
d. Sına başladıktan ilk 30 dakika sonra sınav salonuna aday alınmayacaktır.
e. Sınav salonuna cep telefonuyla girmek, ya da sınav süresince kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek yasaktır.
f. Fotoğraf programı I.Aşama sınavına girecek adaylar, sınav günü sınavın başlamasından 30 dakika önce, belirlenmiş olan salon ve sıra numaralarına göre sınav salonlarına alınmaya başlanacaktır. Bu sınavın başlama saati kesindir. Geç gelen adaylar sınav başladıktan sonra, sınav salonuna alınmayacaktır. Bu nedenle adayların sınav saatinden önce salonda bulunmaları gerekmektedir. Adayların yanlarında, sınav kağıtlarının altında kullanmak üzere 30x30 cm. ebadında duralit veya mukavva altlık getirmeleri gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ

Ön kayıtlar……………..……….....….. : 25 Haziran-1 Temmuz 2012
Sınavlar……………………..……..…. : 2-6 Temmuz 2012
Kesin Kayıtlar…………………...…... : 3-7 Eylül 2012
Yedek Listeden Kayıtlar…………….. : 10-11 Eylül 2012

SIRALAMA

I. Aşama
I. Aşama sınavına katılan adaylar bu sınavda aldıkları puana göre sıralanırlar. Her alan için önceden duyurulan kontenjanın üç katı kadar II. Aşama sınavına girmeye hak kazanan aday belirlenir. Bu sınavda 50 puanın altında alan adaylar II. Aşama sınavına katılamazlar.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sınav Yürütme Kurulunun kesinleştirdiği listeler onaylandıktan sonra, Dekanlık duyuru panolarında ve fakültenin internet sitesinde duyurulacaktır.

ÖNEMLİ NOT

2012–2013 Ders Yılı için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavı, Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtpark Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir.

İLETİŞİM

Kocaeli Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Anıtpark Yerleşkesi
Atatürk Bulvarı
41300 KOCAELİ
http://gsf.kocaeli.edu.tr/
Tel: 0 262 303 44 00

a_ykut
Mesajlar: 3
Kayıt: 18 Haz Pzt, 22:21

Re: Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mesaj gönderen a_ykut » 18 Haz Pzt, 22:31

Merhaba.Yönergede "Bütün adaylar mülakata, hazırladıkları çalışma dosyaları ile katılacaklardır." diye bir ibare var.Müzik Bölümü Performans Anasanat Dalı sınavına girecek olan adayların da bir çalışma dosyası hazırlamaları gerekiyor mu? Bu çalışma dosyasının içeriği nedir?

Kullanıcı avatarı
mıcırr
Moderatör
Mesajlar: 278
Kayıt: 21 Tem Pzt, 21:40
Konum: Ankara

Re: Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mesaj gönderen mıcırr » 18 Haz Pzt, 23:51

Genel Kurallar başlığı altında yazıda belirttiği gibi Müzik Anasanat dalı için de bir dosya yahut belgeler istenmiyor.. Yazdığı kadarıyla tabi. Ayrıntılı bilgi için lütfen sekreterlikle iletişime geçin. Başarılar
Kendisini idare edemeyen, başkasının emri altında yaşamaya mahkumdur...

a_ykut
Mesajlar: 3
Kayıt: 18 Haz Pzt, 22:21

Re: Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mesaj gönderen a_ykut » 19 Haz Sal, 3:31

teşekkür ederim.bu arada başka şehirlerden gelerek sınava katılmak isteyen fakat kalacak yer sıkıntısı yaşayabilecek adaylar için http://odb.kocaeli.edu.tr/kay_yurtlar.php linkindeki yurtlar alternatif olabilir.

Umuttepe Erkek Öğrenci Yurdu

Zekiye Gündoğdu Erkek Öğrenci Yurdu (YahyaKaptan


Kocaeli Üniversitesi Vakfına Bağlı Yurtlar:
Merkez Erkek Öğrenci Yurdu

yukarıdaki yurtlar Anıtpark Yerleşkesine mesafe açısından daha uygun olan noktalar

FrenchKiss
Mesajlar: 1
Kayıt: 20 Tem Cum, 4:14

Re: Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mesaj gönderen FrenchKiss » 20 Tem Cum, 22:58

öncelikle selam herkese , ben sınavda yerdeklere kalmışım ,yedeklere sıra gelirmi acaba bilgisi olan varmı , genel olarak kaçıncı yedeğe kadar sıra gelebilir :?:

Kullanıcı avatarı
mıcırr
Moderatör
Mesajlar: 278
Kayıt: 21 Tem Pzt, 21:40
Konum: Ankara

Re: Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mesaj gönderen mıcırr » 21 Tem Cmt, 9:17

Kesin kayıtlar tarihine kadar bir çok üniversite özel yetenek sınavı yapacak. Bu süre içinde önünüzde olup başka bir üniversitenin sınavını kazanıp o üniversiteyi tercih edenler de olacaktır. Yedek sırası genelde bu koşullar gözetilerek tahmin edilebilir.

Ancak bu deneyimlerin hiç birisi de olmayıp, 1 yedek bile almadan yeni sezona başlayan okullar da mevcuttur.
Kendisini idare edemeyen, başkasının emri altında yaşamaya mahkumdur...

Kilitli