Balıkesir - Balıkesir Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü

Kilitli
a_ykut
Mesajlar: 3
Kayıt: 18 Haz Pzt, 22:21

Balıkesir - Balıkesir Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü

Mesaj gönderen a_ykut » 24 Haz Pzr, 3:04

1
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAV İLANI/TEMEL İLKE VE KURALLARI
SINAV TAKVİMİ
Önkayıt Tarihi: 27 Ağustos-29 Ağustos 2012
Sınav Tarihi: 31 Ağustos-3 Eylül 2012
Kesin Kayıt: 4 Eylül-7 Eylül 2012
Yedek Kayıt: 10 Eylül-11 Eylül 2012
SINAV BAŞVURUSU İÇİN ÖNŞARTLAR
Adayların Müzik Öğretmenliği Programına başvurabilmeleri için 2012 YGS’ye girmiş olmaları gerekmektedir. 2012’de YGS’ye girmiş olan adayların;
• Genel Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Sanat (müzik), alan/kol bölümlerinden mezun olanların 2012 YGS puan türlerinden en az birinden 180 veya daha fazla puan almaları,
• Yukarıda sözü edilen alan/kol bölümleri dışındaki bir alan/kol bölümünden mezun olanların 2012 YGS puan türlerinin en az birinden 200 veya daha fazla puanı almaları gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru Formu (önkayıt sırasında verilecektir)
2. 2012 YGS Sonuç Belgesi’nin onaylı fotokopisi (adaylar aslını göstermek şartıyla ilgili fakülte dekanlığında onaylatabilirler)
3. Nüfus Cüzdanının onaylı Fotokopisi (adaylar aslını göstermek şartıyla ilgili fakülte dekanlığında onaylatabilirler)
4. 4.5x6 ebadında son iki ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf (kıyafet yönetmeliğine uygun olarak çekilmiş)
2
5. Diploma, Mezuniyet Belgesi, Öğrenim Belgesinin onaylı fotokopisi (adaylar aslını göstermek şartıyla ilgili fakülte dekanlığında onaylatabilirler)
6. İşitme, el-kol gibi müzik yapmaya engel olabilecek bir durum olmadığını gösterir resmi kurumlardan alınacak Sağlık Raporu (sağlık ocaklarından alınan raporlar da geçerli olacaktır)
7. Başvuru sırasında sınav ücreti olan 130 YTL’nin Ziraat Bankası Balıkesir Şubesindeki TR770001000045372847475025 no’lu hesaba (Müzik Eğitimi Anabilim dalı belirtilerek) yatırıldığını gösteren makbuz verilecektir. Aday sınava girmediği takdirde sınav ücreti geri ödenmez.
ÖNEMLİ NOTLAR
• Eksik belge veya ilan edilen süre dışında ve posta ile kesinlikle yetenek sınavına başvuru kabul edilmeyecektir. Adayın kendisi veya yakını başvuruda bulunabilecektir.
• Giriş sınavları Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı binasında yapılacaktır.
• Sınav sonucunda 30 asıl, 30 yedek olacak şekilde tüm adayların sınav sonucu ilan edilir. Kesin kayıtlar üniversitenin ilan ettiği tarihten itibaren, önce asıl listedeki öğrencilerden, kontenjan dolmadığı takdirde yedek listeden sırayla öğrenci alınarak yapılır. Başarılı olup da süresi içinde kayıt yaptırmayan asıl listedeki adayların yerine, puan sıralamasına göre ilan edilecek yedek listeden başlamak şartıyla yerleştirme yapılacaktır.
• Sınav sonuçları 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda açıklanan Özel Yetenek Sınavları değerlendirme esaslarına göre belirlendikten sonra Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca açıklanacaktır. Adaylar sonuçları üniversitenin web sayfasından da öğrenebilirler http://www.balikesir.edu.tr (telefonla bilgi verilmeyecektir).
3
MÜZİK ÖZEL GİRİŞ YETENEK SINAVI TEMEL İLKE VE KURALLARI
Özel Yetenek Sınavı iki aşamalı olarak yapılacaktır. Birinci aşama sınavı ön eleme niteliğinde olup, bu sınavda başarılı olanlar ikinci aşama sınavına girebilme hakkını kazanacaklardır. Birinci aşama sınavı başarı alt puanı 50 olup, 50 ve üstünde alanlar ikinci aşama yetenek sınavına girebileceklerdir.
BİRİNCİ AŞAMA SINAVI
Bu aşamada adaylar bireysel olarak sınava alınacaklar ve sınavları sözlü-uygulamalı olarak Çok Ses İşitme, Ezgi İşitme ve Ritim İşitme boyutlarında değerlendirilecektir.
1. Çok Ses İşitme
1. 1 İki Ses İşitme
Piyanoda çalınan ve aynı anda tınlayan 6 adet çeşitli aralığın aday tarafından sesiyle yinelenmesi
1.2 Üç Ses İşitme
Piyanoda çalınan ve aynı anda tınlayan 4 adet majör, minör veya makamsal bir akorun kök, birinci veya ikinci çevirme halleriyle aday tarafından sesiyle yinelenmesi
1.3 Dört Ses İşitme
Piyanoda çalınan ve aynı anda tınlayan 2 adet majör veya minör yedili akorun kök, birinci veya ikinci çevirme halleriyle aday tarafından sesiyle yinelenmesi
2. Ezgi İşitme
Piyanoda çalınan ikişer motiften (4 göze) oluşan tonal ve makamsal iki ayrı ezginin aday tarafından sesiyle yinelenmesi
3. Ritim İşitme
İkişer motiften (4 göze) oluşan iki ayrı ritim cümlesinin aday tarafından yinelenmesi
4
TABLO 1. BİRİNCİ AŞAMA SINAVINDA ÖLÇÜLECEK BOYUTLAR VE PUANLAR
İki Ses İşitme
Üç Ses İşitme
Dört Ses İşitme
Ezgi İşitme
Ritim İşitme
Toplam Puan
6x3=18
4x4=16
2x5=10
8x5=40
8x2=16
100
İKİNCİ AŞAMA SINAVI
Birinci Aşama Sınavı sonuçları sınav bitiminde Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda ilan edilecektir. Birinci Aşama Sınavında 50 ve üstünde puan alan adaylar bildirilen gün ve saatte ikinci aşama sınavı için hazır olacaklardır.
İkinci Aşama Sınavı Müziksel Yazma(Dikte)-Okuma (solfej), Müziksel Çalma ve Müziksel Söyleme boyutlarından oluşmaktadır.
1. Müziksel Yazma(Dikte)-Okuma (Solfej)
Müziksel Yazma (Dikte) sınavına ikinci aşamaya girmeye hak kazanan tüm adaylar belirlenen gün ve saatte alınacaklardır. Bu sınav için adaylar kurşun kalem, silgi getirerek dağıtılacak mühürlü nota kağıdı ile hazır olacaklardır. Bu aşamada adaylardan piyano ile çalınacak ikişer motiflik iki ezgiyi nota ve süreleriyle yazmaları istenecektir. Yazma için verilen süreler çalma işlemi başlamadan önce adaylara bildirilecektir.
Müziksel Okuma (solfej) sınavına aday öğrenciler teker teker alınacak ve kendilerinden 2 motiften oluşan bir ezginin okunması istenecektir.
TABLO 2. İKİNCİ AŞAMA (MÜZİKSEL YAZMA VE OKUMA) SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Müziksel Yazma (Dikte)
Müziksel Okuma (Deşifre-Solfej)
Toplam
1. Ezgi
2. Ezgi
4x12.5=50
100
4x6.25=25
4x6.25=25
5
2. Müziksel Çalma Sınavı
Müziksel Çalma Sınavında adaylar tuşlu-dokunmalı (piyano), yaylı-sürtmeli (keman, viyola, viyolonsel, kemençe, kabak kemane vb.), mızraplı, tezeneli (gitar, mandolin, bağlama, kanun, ud vb.) ve üflemeli (blokflüt, flüt, obua, klarnet, ney, mey vb.) çalgılardan biriyle hazırladıkları bir parçayı çalacaklardır.
Vurmalı (davul, zil, bateri, darbuka, def vb.) ve mekanik öğeler taşıyan, programlanabilir çalgılarla (elektronik org vb.) sınava girilmeyecektir. Aday sınavda yalnız bir çalgı çalabilecektir.
Bu sınavda adayın çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri aşağıdaki kriterler doğrultusunda ölçülür.
2.1 Doğallık-Rahatlık-Çalgıya Çalmaya Yatkınlık
Çalarken doğal, yumuşak ve rahat bir tavıra sahip olma, devinişsel bakımdan çalgı çalmaya yatkın olma özelliğine sahip olma
2.2 Doğru ve Temiz Çalma
Çalgısından doğru ve temiz ses elde edebilme,
2.3 Bütünlük, Teknik ve Eserin Düzeyi
Çalacağı eseri baştan sona bir bütün olarak koparmadan çalabilme. Eserin gerektirdiği teknik becerileri uygulayabilme.
2.4 Müziksel Yorum
Eser üzerindeki dinamikleri kullanma yoluyla eseri duyarlı ve etkili çalabilme
TABLO 3. MÜZİKSEL ÇALMA SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Ölçülecek Boyutlar
Doğallık-Rahatlık Yatkınlık
Doğru ve Temiz Çalma
Bütünlük, Teknik ve Eserin Düzeyi
Müziksel Yorum
Toplam
Puan
10
35
35
20
100
6
3. Müziksel Söyleme Sınavı
Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel Söyleme Sınavında tüm adaylar İstiklal Marşı’nı doğru, temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söyleyeceklerdir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser adayların kendileri tarafından seçilecektir. Bu sınavda adayların, ses özellikleri ile belirlenen eser çerçevesinde, seslerini kullanabilme becerileri ölçülecektir.
Bu sınavda adayın sesine yönelik özellikleri ve söyleme becerileri aşağıdaki kriterler doğrultusunda ölçülür.
3.1 Ses Gürlüğü
Yeterince büyük ve gür sese sahip olma
3.2 Ses Genişliği
Yeterince geniş ses alanına sahip olma
3.3 Sesin Tınısı
Güzel ve dinlenilebilir bir ses rengine sahip olma
3.4 Sesin Doğruluğu ve Temizliği
Eseri doğru ritimlerle ve temiz seslerle söyleyebilme
3.5 Konuşmada Anlaşırlık
Parçanın sözlerini önde, açık ve anlaşılır söyleyebilme
3.6 Müziksel Yorum
Eseri üzerindeki dinamikleri kullanma yoluyla yorumlama
3.7 Bütünlük
Parçanın sözlerini ve ezgisini koparmadan bütünlük içinde söyleyebilme
TABLO 4. MÜZİKSEL SÖYLEME SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Ölçülecek Boyutlar
Ses Gürlüğü
Ses Genişliği
Ses Tınısı
Sesin Doğruluğu ve Temizliği
Konuşmada
Anlaşırlılık
Müziksel Yorum
Bütünlük
Toplam
Puanlar
15
15
10
30
10
15
5
100
7
ÖĞRENCİ YETENEK SINAVI PUANIN HESAPLANMASI (ÖYSP)
Adayların Öğrenci Yetenek Sınavı Puanın (ÖYSP) hesaplanmasında 1. Aşama Sınavı katkısı %25, İkinci Aşama Yetenek Sınavı değerlendirmelerinden Müziksel Yazma-Okuma Sınavı katkısı %35, Müziksel Çalma Sınavı katkısı %25 ve Müziksel Söyleme Sınavı katkısı %15 olarak alınacak ve bunların toplamı adayın ÖYSP puanını oluşturacaktır. ÖYSP toplam puanında 40.00 ve üzerinde puan alan adaylar değerlendirmeye dahil edilecek ve yerleştirilmeleri ÖSYM kılavuzu esaslarına göre yapılacaktır.
TABLO 5. ÖYSP PUANININ HESAPLAMASI
1. Aşama Sınavı Katkısı
Müziksel Yazma-Okuma Sınavı
Müziksel Çalma Sınavı
Müziksel Söyleme Sınavı
ÖYSP Puanı
%25
%35
%25
%15
100
PUANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
Yetenek sınavında, her aday için her jüri üyesi ayrı ayrı değerlendirme fişi düzenler ve ayrı ayrı puan verir. Sınav sonunda jüri üyelerinin verdiği puanlar toplanır ve jüri üyesi sayısına bölünerek adayın başarı puanı tespit edilir.
3.1- Yerleştirmeye Esas Olan Puan:
Yerleştirme puanlarının hesaplanması aşağıdaki biçimde yapılır.
1) a- ÖYSP Standart Puanı ( ÖYSP- SP )
b- Ağırlıklı Ortaöğretim başarı puanı (AOBP) (üç puan türünden en yükseği alınır.)
c-YGS puanı ( YGS-P ) (puanlarının en yükseği alınır.)
2) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’ lerin standart puanlara çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapma hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılır.
8
Adayın ÖYSP Puanı- ÖYSP Puan Dağılımının
Ortalaması
(ÖYSP-SP) =10x------------------------------------------------------------- + 50
ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’ dur.
3) Yerleştirmeye esas olacak olan puan ( Yerleştirme Puanı =YP ) aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır.
a- Aday aynı alandan geliyorsa ( örneğin, Müzik Öğretmenliği Programı için aday Güzel Sanatlar Lisesi’nin Müzik Alanından geliyorsa ) ,
YP= (1,17x ÖYSP –SP) + ( 0.11 x AOBP ) + (0.22 x YGS–P) + (0.03xAOBP)
b- Aday diğer alandan geliyorsa ( Örneğin, Müzik Öğretmenliği Programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa )
YP = (1,17x ÖYSP – SP ) + ( 0.11 x AOBP ) + ( 0.22x YGS-P)
4) Bir önceki yıl yapılan ÖSYS’de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir Yükseköğretim Programına yerleştirilmiş adayların (Açık Öğretimin kontenjansız programları ve sınavsız geçiş ile Meslek Yüksek okullarına yerleşenler hariç) ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (AOBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülür.
5) Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konur ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır.
6) Aynı sıralama düzeninde kontenjan sayısı kadar aday öğrenci de yedek olarak belirlenir.

Kilitli
cron