Bolu - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü

Kilitli
Kullanıcı avatarı
mıcırr
Moderatör
Mesajlar: 278
Kayıt: 21 Tem Pzt, 21:40
Konum: Ankara

Bolu - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü

Mesaj gönderen mıcırr » 27 Haz Çrş, 19:40

A.İ.B.Ü.
EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINA
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖZEL YETENEK SEÇME SINAVLARI İLE ALINACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ KOŞULLAR

A- Özel Yetenek Giriş Sınavı Ön Kayıtları
Müzik Öğretmenliği Programı: 06-17 Ağustos 2012


B- Ön Kayıt Yaptırabilmek için Gereken YGS Puanı
1) Meslek liseleri, öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ve liselerin müzik, sanat, sanat (müzik),alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracaklar için 2012-YGS puan türlerinin birinden en az 160.000 puan
2) Yukarıda sözü edilen alan/kol/bölümler dışındaki bir alan/kol/bölümden başvuracak adaylar için 2012-YGS puan türlerinin birinden en az 200.000 puan


C- Özel Yetenek Sınav Tarihleri


Müzik Öğretmenliği Programı: 1. Aşama: Eleme 27 Ağustos 2012 Pazartesi 09.00 da başlayacaktır.
2. Aşama: Sıralama 28 Ağustos 2012 Salı 09.00 da başlayacaktır.Not: Ön kayıt sırasında, Müzik Öğretmenliği Programı adaylarının (kayıt sırasına göre) sınava giriş tarihi giriş kartına yazılacaktır. Günde 2 (iki) grup halinde 100 aday sınava alınacaktır.

D-Öğrenci Kontenjanları

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı : 30 (Otuz) Öğrenci + 2 (iki) yabancı uyruklu öğrenci

E-Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvurusu

1) Türk ve KKTC öğrencileri için hazırlanmış olan 2012-2013 AİBÜ Özel Yetenek Sınavları Başvuru Koşulları ve Sınav Uygulama Esasları, yabancı uyruklu öğrenciler için de olduğu gibi geçerlidir.
2) Bunun dışında kalan hususlar için “AİBÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi” ve “AİBÜ Lisans Programlarına Yabancı Öğrenci Kabulü” yönergesindeki talepler ve yükümlülükler, olduğu gibi geçerlidir.

F- Başvuru İçin Gereken Ön-Şartlar
1- Müzik Öğretmenliği Programına başvuracak adayların herhangi bir fiziksel özürü bulunmayacaktır.
2- Müzik Öğretmenliği Programına başvuracak adaylar AİBÜ Tıp Fakültesi Hastahanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğinden normal larinks (ses telleri) muayene bulgularını gösteren sağlık raporu alacaktır. Raporda “her iki aritenoid, vocal cord hareketleri normaldir.” ibaresi bulunacak ve söz konusu rapor kayıt esnasında teslim edilecektir.
G- Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Başvuruların şahsen yapılması zorunludur. Adayların getireceği belgeler şunlardır:
1. Başvuru dilekçesi (Ulaşılabilecek bir telefon numarası içermesi zorunludur.),
2. 2012 yılına ait Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Sonuç Belgesi Çıktısı, ( Not : AOÖP için, LYS sınavına girmeyen adaylar da kendi kullanıcı adı ve şifresiyle ÖSYM’nin sayfasından çıktı alabilirler.)
3. 3 (Üç) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olacak.)
4. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
5. Mezuniyet belgesi ve fotokopisi,
I-Özel Yetenek (Seçme) Sınavlarının Kesin Sonuçları ve İlanı
Özel yetenek seçme sınavı puanları, (+) orta öğretim başarı puanları, (+) YGS 2012 puanları, ÖSYM’nin 2012–YGS kılavuzundaki puanlama sistemine göre dikkate alınıp not sıralaması yapılarak, özel yetenek seçme sınavı sonunda,

Müzik Öğretmenliği için 30 (Otuz) + 2 (iki) yabancı uyruklu öğrenci, asil öğrenci olarak alınacaktır.

Özel yetenek seçme sınavlarında asil listelere giremeyen adaylar, yine puan sırasına göre yedek listelerde ayrı ayrı sıralanacaklardır. Kesin kayıtlarda; gelmeyen ve kesin kayıt yaptırmayan asil adayların yerine, sırayla yedek adaylar çağrılacak ve açıklanan kontenjanlar tamamlanacaktır.

Özel Yetenek Sınavlarının sonuçları <http://www.ibu.edu.tr> adresinden öğrenilebilir.


J- İletişim Bilgileri
Müzik Öğretmenliği Programı için Tel: 0 374 254 10 00 – 1694-1693
Web: http://www.ibu.edu.trGÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI
“ÖZEL YETENEK SEÇME SINAVI” UYGULAMA ESASLARI

I. BİRİNCİ AŞAMA (ELEME): Bu sınava 2012 YGS sınavına girmiş, yeterli puanı almış ve ön kayıt yaptırmış adaylar katılacaktır. Adayın giriş kartına sınava alınış tarihi kaydedilmiş olacağından, adaylar o tarihin dışında sınava alınmayacaklardır. Sınav 09.00 da yazılı (dikte) ile başlayacak; daha sonra adaylar, kayıt sırasına göre o günün sonuna kadar sırayla sınava alınacaktır. O günün sonunda II. Aşamaya girmeye hak kazanan adaylar ilan edilerek, takip eden günde II. Aşama sınavına gireceklerdir. Birinci aşamada sorulacak sorular ve puanları şöyledir:

1-Dikte: Yazılı ve toplu olarak yapılacak olan bu sınavda; en az sekiz ölçülük bir ezginin, tartımları ve notaları ile yazılması (24 Puan)
2-Deşifre-solfej: En az sekiz ölçülük bir ezginin okunması (24 Puan)
3-Tartım: Bir adet basit ölçüde, bir adet aksak ölçüde elle vurulan tartımı; adayın da elle
vurarak tekrarlaması (10 Puan)
4-Müziksel Hafıza: Bir adet basit ölçüde “tonal”, bir adet aksak ölçüde “makamsal” olmak üzere; piyanoda çalınan iki ezginin “na” veya “a” hecesi ile tekrarlanması (24 Puan)
5-Ezgi Tamamlama: Bir adet “tonal”, bir adet “makamsal” olmak üzere; verilen iki ezginin doğaçlama olarak tamamlanması (10 Puan)
6-Üç-Ses Duyma: Piyanoda çalınan dört (4) adet üç-sesli akorun ayrıştırılarak “na” veya “a” hecesi ile tekrarlanması (8 Puan)
TOPLAM: 100 Puan

Ön şart: “İkinci Aşama Sınavına” girebilmek için Birinci Aşamadan en az 50 (Elli) puan alınması gerekmektedir.

II. İKİNCİ AŞAMA (SIRALAMA):

1-Ses Alanı: Aday kendisinin hazırladığı bir şarkıyı söyleyecektir. Adayın performansı; entonasyon, artikülasyon, müzikal ifade vb. gibi ölçütler göz önünde bulundurularak, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın hazırladığı şarkı eşlikli ise, eşlikçisini hazır bulunduracaktır. Eserin orijinal eşliğinin kayıttan yapılması durumunda, aday eşliğini “Audio Track” formatında getirecektir. Ses alanında alınan puanın % 20’si genel değerlendirmeye katılacaktır.

2-Çalgı Alanı: Aday kendisinin hazırladığı bir parçayı enstrümanıyla çalacaktır. Adayın performansı; duruş/tutuş, entonasyon, tempo, müzikal ifade vb. gibi ölçütler göz önünde bulundurularak, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın hazırladığı parça eşlikli ise, eşlikçisini hazır bulunduracaktır. Eserin orijinal eşliğinin kayıttan yapılması durumunda, aday eşliğini “Audio Track” formatında getirecektir. Çalgı alanında alınan puanın % 20’si genel değerlendirmeye katılacaktır.

3. Birinci Aşama Puanı: Birinci aşamadan alınan puanın % 60’ı ikinci aşama sınavına katılacaktır.III. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müzik Özel Yetenek Sınavı’nın genel değerlendirmesi 100 (Yüz) puan üzerinden yapılacaktır. Puan hesaplanırken; “birinci aşamadan” alınan puanın % 60’ı, “Ses alanından” alınan puanın % 20’si ve “Çalgı alanından” alınan puanın % 20’si genel değerlendirmeye katılacaktır.


Birinci Aşama
% 60 Ses Alanı
% 20 Çalgı Alanı
% 20 Toplam
100
Kendisini idare edemeyen, başkasının emri altında yaşamaya mahkumdur...

Kilitli
cron