PORTE AKADEMİK MÜZİK EĞİTİMİ SAYISI

Konser, festival, sempozyum, iş ilanları, sınavlar vb.
Lütfen yayınlanmak üzere duyuru göndermeyin. Duyurunuzu kendiniz yapın.
Cevapla
actoksoy
Mesajlar: 1
Kayıt: 20 Eki Prş, 20:54

PORTE AKADEMİK MÜZİK EĞİTİMİ SAYISI

Mesaj gönderen actoksoy » 21 Kas Prş, 11:17

Porte Akademik ve Dans Araştırmaları Dergisi müzik eğitimi sayısı için çağrı süresi 10 Aralık 2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Detaylar aşağıdadır.


Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi Müzik Eğitimi Sayısı

Müzik; kültürel, sosyal, ekonomik ve diğer işlevlerinden dolayı kendi başına hem eğitim alanı hem de eğitim aracıdır. Antik çağdan günümüze kadar, müzik ve eğitiminin bireylerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi üzerindeki yeri ve önemi vurgulanmıştır.

Müzik eğitimi kısaca; “bireyin müzik potansiyelinin ve yaratıcılığının açığa çıkarılıp geliştirileceği bir öğrenme süreci” olarak tanımlanabilir. Ali Uçan, müzik eğitimini işlev ve amacına göre “genel (herkes), özengen (amatör) ve mesleksel (profesyonel)” olarak üç ana türe ayırır. Birbirinden ayrı içerik ve süreçleri içerseler de bu üç ana tür genel bir eksen üzerinde ilerler ve birbirini tamamlar.

Özellikle 20. yüzyılın başından itibaren, müzik eğitimi üzerine yapılan çalışmalar yaygınlık kazanmış, sanat eğitiminin alt başlığı olarak müzik eğitiminin önemi ve etkinliği artmaya başlamıştır. Bununla beraber, küreselleşme ve bunun etkilerine bağlı olarak gelişen ve değişen toplumsal ihtiyaçlar müzik eğitimi alanında yeni fikir ve yaklaşımların doğmasına yol açmıştır. Bu durum müzik eğitiminin yalnızca “estetik” kaygılar içeren kurgusunun dışında, toplum-kültür-müzik ilişkisi bağlamında da ele alınmasına, yeni soru veya sorunların cevaplarının aranmasına neden olmuştur. Bu noktada sadece müzisyen veya müzik eğitimcilerinin değil müzikologların da müdahil olacağı yeni bir bilgi ve uygulama alanının gelişmekte olduğundan bahsetmek yanlış olmayacaktır.

Porte Akademik ’in bu sayısında müzik eğitimi alanı ile ilgili çalışmalara yer verilecektir. Önerilen temel alt başlıklar aşağıdaki gibidir:

Genel müzik eğitimi, Özengen müzik eğitimi ve Mesleki müzik eğitimi kapsamında;

Çalgı, Ses, Kuram ve Müziksel İşitme eğitimi
Müzikal gelişim
Müziksel algı
Müziksel yetenek
Müziksel yaratıcılık
Müziksel öğrenme teorileri ve pedagojik yaklaşımlar
Öğretim programları
Öğretmen eğitimi
Müzik, kültür ve toplum ilişkisi
Müzik eğitimi ve disiplinler arası yaklaşımlar
Müzik eğitiminde ölçme ve değerlendirme

Bu başlıklar altında, çeviri yayın ve özgün yayınlar olmak üzere planlanan PORTE AKADEMİK Müzik Eğitimi sayısı için makalelerin ve en fazla 250 kelimelik İngilizce özetlerinin en geç 10 Aralık 2013 tarihine kadar porteakademik@gmail.com adresine (Word belgesi olarak) gönderilmeleri gerekmektedir. Özgün yayınların daha önce yayınlanmamış olması gerekir ve fikirlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Çeviri yazılarda ise farklı dillerden Türkçe’ye çevrilen eserler metnin orijinal kopyasıyla birlikte gönderilmelidir. Porte Akademik Dergisi yazım kuralları ekteki dökümandadır.Porte Akademik Journal of Music and Dance Research Special Issue on Music Education

Music is both a field and instrument of education, due to its cultural, social, and economical functions. Its significance on physiological, mental, and emotional development of individuals has been stressed since ancient times.

Music education can briefly be described as “a learning process that exposes and develops musical potential and creativity of individuals”. Ali Uçan divides it into three categories depending on its purpose and function as “public, amateur, and professional”. Three categories progress and complement each other on a main axis, although they differ in content and process.

Analytical studies on music education have become widespread since the beginning of 20th century, strengthening the importance of music education as a subdivision of art education. Nevertheless, globalization and social changes evoked new ideas and approaches in the field. Thereby, music education has been treated within the context of society-culture-music; new questions and the quest for new answers have been raised, along with the already-existing “aesthetic” construction of music education programs. It is possible to suggest that a new knowledge and field are in the process of developing, which are embracing musicologists along with musicians and music educators.

In the following issue of Porte Akademik Journal, the articles published will be on the field of music education. The suggested sub-topics are as follows:

Instrument, voice, theory and musical hearing education
Musical development
Musical perception
Musical aptitude
Musical creativity
Theories of musical learning and pedagogical approaches
Teaching programs
Teacher education
Music, culture, and society relationship
Music education and interdisciplinary approaches
Measurement and evaluation in music education

The translated articles or original papers under these sub-subjects for the PORTE AKADEMİK / ‘Music Education’ issue should be submitted to the e-mail address porteakademik@gmail.com as a MS Word file, with its abstract (max. 250 words). The deadline for submission is December 10th, 2013. The original papers have not to be published before and the responsibility of the ideas belongs to its author. The articles translated from any language to Turkish, have to be sent along with the original copy of the text. Common writing rules can be found at the attachment.
Dosya ekleri
information for writers.docx
(17.91 KiB) 198 kere indirildi
porte akademik yazım kuralları .docx
(20.76 KiB) 242 kere indirildi

Cevapla