Isparta-Süleyman Demirel Ü. GSF. Giriş Sınavı

Genelde tarihler dışında pek bir değişiklik olmaz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
Deniz YILDIZ
Mesajlar: 5
Kayıt: 19 Haz Pzr, 17:10
Konum: ISPARTA

Isparta-Süleyman Demirel Ü. GSF. Giriş Sınavı

Mesaj gönderen Deniz YILDIZ » 17 Tem Pzt, 12:30

T.C
Süleyman Demirel Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi

ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ VE ESASLARI

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim, Grafik, Geleneksel Türk El Sanatları, Sahne Sanatları, Müzik, Seramik ve Tekstil Tasarımı Bölümlerine 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı için 2006 ÖSS puanı ve Özel Yetenek Sınavı ile aşağıda belirtildiği gibi öğrenci alınacaktır. Söz konusu Bölümlere Anasanat veya Sanat Dallarına başvurularda 2006 yılı ÖSS sınavında herhangi bir puan türünden en az 185 taban puan şartı aranacak ve her aday bir bölüme veya bir Anasanat Dalının I. Öğretimlerine müracaat edebileceklerdir.


I.ÖĞRETİM
S.NO: BÖLÜM VE ANASANAT DALI: KONTENJANI

1 RESİM BÖLÜMÜ 15

2 GRAFİK BÖLÜMÜ 15

3 GELENEKSELTÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ

Halı-Kilim ve Eski Kum.Des. Anasanat Dalı. 12
Tezhip Anasanat Dalı. 12

Toplam: 24

4 SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Oyunculuk Anasanat Dalı YOK
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı 12
Sahne Tasarımı Anasanat Dalı YOK

Toplam: 12


5 MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik Bilimleri Anasanat Dalı.

-Müzik Bilim Sanat Dalı 8
-Müzik Teknolojisi Sanat Dalı YOK
-Performans Sanat Dalı 7

Toplam: 15

6 SERAMİK BÖLÜMÜ 15

7 TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ 15

I.ÖĞRETİM
ÖN KAYIT TARİHİ : YETENEK SINAVI TARİHİ
14 Ağustos- 25 Ağustos 2006 04- 05 Eylül 2006

KESİN KAYIT TARİHLERİ :

I. ÖĞRETİM
ASİL : 06-08 Eylül 2006
YEDEK : 11-13 Eylül 2006Fakültemiz, Bölümleri ve Anasanat dallarına kesin kayıt tarihlerinde kontenjan dolmadığı takdirde, yedek listedeki başarı sırasına göre 11-13 Eylül 2006 tarihleri arası 1’ er gün ek süre verilir. Verilen günler içinde gelmeyen adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER:

2006 ÖSS Sınavından(Yabancı Dil Hariç) Puan türüne bakılmaksızın en az 185 taban puan almış olmak.

1. Başvurular Güzel Sanatlar Fakültesine 08.30 - 17.00 saatleri içerisinde yapılacaktır
2. Başvuru dilekçesi ( Dilekçe formu başvuru sırasında fakülteden alınacaktır).
3. ÖSS Puan kartının onaylı sureti ( Kayıt esnasında aslı ile karşılaştırılacaktır).
4. 4,5 x 6 cm. boyutunda iki fotoğraf.
5. Resmi onaylı nüfus cüzdan sureti ( T.C. Kimlik numarası dahil)
6. Sınav giderleri için ön kayıt ücreti dekontu. (İş Bankası Isparta Merkez Şb.deki 971993 No’lu Hesabına)ÖN KAYIT ÜCRETİ :

Ön Kayıt Ücreti : 110.- YTL.
RESİM-GRAFİK-GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI- SERAMİK ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMLERİNİN
ÖZEL YETENEK SINAVLARI İLE İLGİLİ ESASLAR VE AÇIKLAMALAR

Fakültemiz Resim, Grafik, Geleneksel Türk El Sanatları, Seramik ve Tekstil Tasarımı Bölümlerinin, Özel Yetenek Sınavı, 3 aşamada gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylar, sınava giriş belgesi ile birlikte özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınava giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Desen ve İmgesel sınavları ilk gün; mülakat ve kurul değerlendirmesi ikinci gün yapılacaktır.


SINAV :

a)Sınavda Kullanılacak Araç ve Gereçler:

1.Kurşun Kalem,
2.Silgi,
3.Kıskaç,
4.Kalem Açacağı,
5.Kağıt ve Altlık( Dekanlıkça verilecek)

b)Sınav 3 Aşamalı yapılacaktır.

1.Canlı modelden desen çalışması. ( 90 dk.)
2.İmgesel bir konu ile desen çalışması. ( 90 dk.)
3.Mülakat.(Adayın genel kültürü, alan bilgisi yanında diksiyonu, düşüncelerini belli bir mantığa oturtabilme yetisi ölçülür.)
Not: Seramik Bölümü için ayrıca obje çalışması yaptırılacaktır. ( 90 dk.)
(Gerekli malzeme dekanlıkça verilecektir.)

Sınav sırasında adaylar kimlik bilgilerini her iki kağıdın sağ üst köşesinde belirtilen yerlere yazacak ve sınav görevlilerinin denetiminde bu kısım kapatılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

1. Adayların I.Aşama Desen Sınavı kağıtları aynı anda değerlendirmeye alınır. Değerlendirme
kurul üyeleri tarafından açık görüş belirtilerek yapılır.
2. Her çalışma 100 puan üzerinden değerlendirilir.
3. Desen Sınavı I. Aşama olup barajdır, sınav sonucunda puanı 50 puanın altında olanlar,
II.Aşamaya giremezler. I. Aşama sonunda, barajı aşan öğrenciler en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak başarılı-başarısız olarak ilan edilir.
4. Sınav sonucu 50 puan’ın altında olan adaylar ilan edilmezler.
5. II. aşamada 100 puan üzerinden imgesel bir çalışma yaptırılır.
6. Sınav Jürisi, sınava giren adayları en yüksek puan alandan başlamak üzere bir sıralamaya koyar,
daha sonra kağıtların sağ üst köşesinde kapalı bulunan kısmı açarak listeye tek tek adayların ismini yazar. Adayın aldığı desen ve imgesel puan toplamı listede isminin karşısında belirtilir.
7. Listeler Dekanlıkça duyurulan yer ve tarihte ertelenmeksizin açıklanır.
8. Listelerin altında değerlendirme komisyon üyelerinin tarih ve imzaları bulunur.
9. Sınav için ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen aday , kesinlikle başka grupla sınava
alınmaz.
10. III. aşamada yapılan mülakat sınavı 100 puan üzerinden değerlendirildikten sonra ortalaması alınır ve alınan bu ortalamaya 0,05 oranında Orta Öğretim Başarı Puanı eklenerek, genel başarı puanı elde edilir. Puanlar en yüksekten düşüğe doğru sıralanır. İlan aşamasında başarılı-başarısız olarak ilan edilir.


SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜNÜN SINAVLARI İLE İLGİLİ
ESASLAR VE AÇIKLAMALAR

Sahne Sanatları Bölümünde 3 ayrı Anasanat Dalı bulunmakta ve bu üç meslek alanında sanatçı ve teknik adamların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

1.Oyunculuk Anasanat Dalı
2.Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı( Tiyatro, Sinema, Radyo, TV, Reklam Yazarlığı)
3.Sahne Tasarımı Anasanat Dalı( Dekor, Kostüm, Işıklama, Efekt Sanatçılığı)

I. OYUNCULUK ANASANAT DALI

Kontenjan 0(Sıfır) öğrenci

Bu Anasanat dalına başvuran adayların herhangi bir fiziksel kusuru bulunmaması, boy ve kilolarının uyumlu olması gereklidir.

Oyunculuk Anasanat Dalı Sınav Yöntemi :

1. AŞAMA. Bu aşamada adaylar bölüm tarafından verilecek bir komedi, diğeri dram türünde zorunlu iki parçanın yanında, bir de serbest parça hazırlayacaklardır.Ayrıca adayların dağarcığında birde şiir olmasında yarar vardır. Adaylar çalıştıkları parçaları sınav komisyonu önünde sunacaklardır.

2. AŞAMA. Birinci aşamada başarı gösteren adaylar, bu aşamaya katılabilecektir. Adayların ritmik, ses, kulak, doğaçlama yetenekleri sınanacaktır. Ritmik, ses, kulak ve doğaçlama sınavları ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.

3. AŞAMA. İkinci aşamada başarı gösteren adaylar, bu aşamada Tiyatro ve Genel Kültür bilgilerinin ölçüldüğü test usulü bir sınava ve mülakata gireceklerdir.

DEĞERLENDİRME : Bu üç aşamalı sınavın sonucunda adayın 1. 2. ve 3. aşamada aldığı puan ortalamasına 0,05 oranında ÖSS katkı puanı ve 0,05 oranında Orta Öğretim Başarı puanı katılmak suretiyle genel başarı puanı hesaplanarak bu puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.

II. DRAMATİK YAZARLIK ANASANAT DALI

Kontenjan 12 (Oniki) öğrenci

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı Sınav Yöntemi:

1. AŞAMA. Bu aşamada adaylar sınav komisyonunca verilecek bir konu üzerine deneme vb. düzyazı türlerinden bir tanesi üzerine yazacaklardır. Bu sınavda Türk Dilini kullanma yetisi ve gramer bilgisi değerlendirilecektir.

2. AŞAMA. Birinci aşamada başarılı olan adaylar katılabilecektir. Bu aşamada adayların İmgelem açısından değerlendirilecek nitelikte jüri tarafından verilecek bir konu üzerine yazmaları istenecektir.

3. AŞAMA. İkinci aşamada başarı gösteren adaylar bu aşamada tiyatro ve genel kültür bilgilerinin ölçüldüğü bir test sınavına ve mülakata gireceklerdir.

DEĞERLENDİRME : Bu üç aşamalı sınavın sonucunda adayın 1. 2. ve 3. aşamada aldığı puan ortalamasına 0,05 oranında ÖSS katkı puanı ve 0,05 oranında Orta Öğretim Başarı puanı katılmak suretiyle genel başarı puanı hesaplanarak bu puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Sonuç başarılı-başarısız olarak ilan edilir.


III. SAHNE TASARIMI ANASANAT DALI

Kontenjan 0 (Sıfır) öğrenci.

Sahne Tasarımı Anasanat Dalı Sınav Yöntemi:

1.AŞAMA. Canlı modelden desen çalışması. ( 90 dk.)
2.AŞAMA. Birinci aşamada başarı gösteren adaylar katılabilecektir. İmgesel bir konu çizgisel ve sözlü olarak ifade edilecektir. (90 dk.)
3.AŞAMA. İkinci aşamada başarı gösteren adaylar bu aşamada tiyatro ve genel kültür bilgilerinin ölçüldüğü bir test sınavına ve mülakata gireceklerdir.

DEĞERLENDİRME : Bu üç aşamalı sınavın sonucunda adayın 1. 2. ve 3. aşamada aldığı toplam puanın ortalamasına 0,05 oranında ÖSS katkı puanı ve 0,05 oranında Orta Öğretim Başarı puanı katılmak suretiyle genel başarı puanı hesaplanarak bu puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.


MÜZİK BÖLÜMÜNÜN SINAVLARI İLE İLGİLİ
ESASLAR VE AÇIKLAMALAR

Müzik Bölümü; Müzikbilim, Müzik Teknolojisi ve Performans Sanat Dallarından oluşur. Öğrenciler mezun oldukları dallara göre sırasıyla “Müzik Araştırmacısı”, “Tonmeister” ve “Seslendirici” olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Müzik Bölümü mezunları M.E.B.’ na bağlı okullarda öğretmenlik yapabilmeleri için gerekli olan formasyon özelliklerine sahip olamazlar. Doğal olarak mezuniyet sonrası, bu tür kurumlarda öğretmenlik de yapamazlar. Ancak, bünyelerinde her türden “Müzik”, “Ses Mühendisliği” ya da “Kayıt Mühendisliği” kapsamında hizmetler sunan (Devlet Opera ve Baleleri, Senfoni Orkestraları, Radyo-TV kurum ve kuruluşlarda istihdam olanaklarına sahiptirler).

MÜZİK BİLİM SANAT DALI (MB)

Kontenjan 8 Öğrenci

Araştırma, inceleme, çözümleme ve yazıya dökmeye yönelik disiplini ile müzikoloji ve etno-müzikoloji alanlarında müzik araştırmacıları ve bilim adamlarını yetiştirmeyi hedefler.

MÜZİK TEKNOLOJİSİ SANAT DALI (MT)

Kontenjan 0 (Sıfır) Öğrenci

Audio-video teknolojileri konularında uzmanlaşmış, audi-video sistemleri ve ekipmanları sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilen, yenilikleri çağdaş değişimler ile eş zamanlı izleyip uygulamaya koyabilen, dolayısıyla sektörde aktif roller üstlenen, teknik yetenekleri gelişmiş tonmeister yetiştirmeyi hedefler.

PERFORMANS SANAT DALI (MP)

Kontenjan 7 Öğrenci

Çalgısında virtüöz olmayı hedeflemeden öğrencilere yetenekleri ve seçimleri doğrultusunda çalgı eğitimi vermeyi, solo ve/veya grup içinde müzik yapma ile bunu sanatın bir ifadesi olarak kullanabilme yöntemlerini öğretmeyi, profesyonel seslendiriciler yetiştirmeyi hedefler.


SINAV YÖNTEMİ:

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavları jüri denetiminde ve dört aşamalıdır. Adaylar sınava tek tek alınacaktır. Her üç dalın (MB, MT ve MP) yetenek sınavları ortak yapılacaktır. Adayların özel yetenek sınavını kazanıp kazanmadıkları üçüncü aşama olan “Genel Kültür Testi”nin ardından, hangi Sanat Dalında eğitim görecekleri ise dördüncü aşama olan “Mülakat” sınavından sonra belirlenecektir.

1. AŞAMA; İşitme Sınavı: Bir ön eleme sınavıdır. Her adaydan, piyano ile verilecek, önce tek sonra aynı anda tınlatılan iki farklı sesi dinleyerek kendi sesiyle ve “na” hecesi kullanarak tekrar etmesi istenir. Her adaya 10-15 arası soru sorulur. 1. Aşamanın sonucu, jüri puanlarının aritmetik ortalaması ile saptanır. Sonuçlar, aday listelerinde “Başarılı” (50 ve üzeri) yada “Başarısız” (49 ve altı) ibaresi ile belirtilir. “Başarısız” olan adayların sınav ile ilişkisi kesilir; bundan sonraki aşamalara girme haklarını kaybederler.

2. AŞAMA; İşitme Sınavı: İşitme ve müzikal becerilerin ölçümlenmesine yönelik bir sınavdır.
Her adaydan sırasıyla;

a) Piyanoda çalınan tek sesleri “na” hecesi ile tekrar etmesi,
b) Piyanoda aynı anda verilecek olan iki, üç gerekirse dört sesi kalından inceye doğru tek tek yinelemesi,
c) Verilen ritmik motifin aynı biçimde yinelenmesi.
d) Piyano ile seslendirilecek bir ezgiyi “na” hecesi ile yinelenmesi.
e) Daha önceden seçerek hazırlamış olduğu bir okul şarkısı, marşı yada bir şan parçasını, eşliksiz olarak seslendirmesi,
f) Eğer kullandığı bir müzik çalgısı varsa, bu çalgı ile önceden hazırladığı küçük bir parçayı, ses eşliği olmaksızın seslendirmesi istenir.

Birinci aşamada alınan notların, ikinci aşama notlarına hiçbir etkisi yoktur. İkinci aşama notları
jüri puanlarının aritmetik ortalaması ile hesaplanır. Değerlendirme 100 (Yüz) puan üzerinden yapılır ve baraj notu 50 (Elli) dir. 49 ve altında not alan adayların sınav ile ilişkileri kesilir, üçüncü aşamaya giremezler.

3. AŞAMA; Genel Kültür Testi ve Yazılı Kompozisyon; İkinci aşamada başarılı olan adayların genel müzik kültürünü ölçmeye yönelik iki bölümlü bir sınavdır. Bir önceki aşamada 50 ve üzeri puan alan adaylar ilk olarak 50 soruluk yazılı genel kültür testine alınırlar. Test, Türkiye ve tüm dünyayı kapsayacak şekilde müzik, teknoloji ve sanat alanından seçilmiş aktüel bilgilerden oluşur. Değerlendirmede, yanlış cevaplar doğru olanların sayısını etkilemez. İkinci olarak yazılı kompozisyon, araştırma ve yazma yeteneğini aramak için yapılır. Verilen bu konuyu, en az bir, en çok iki sayfalık bir yazılı kompozisyonda, yazın ve mantık kurallarına uygun biçimde işleyerek başlığını koyması istenecektir. Özellikle müzik bilim sanat dalı için önemli bir aşamadır. Bu aşamanın sonuçları 100 üzerinden değerlendirilir. İkinci aşama sınav notunun % 70 i ile test sınavı sonucunun % 30 ‘unun toplamı başarı notunu oluşturur. Bu toplamın 50 ve üzerinde olması koşuldur. Sadece bu şartlara sahip adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Öteki adayların sınavı “Başarısız” olarak değerlendirilir.

Sınav Süresi 60 Dakikadır

4. AŞAMA; Mülakat: Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, 4 yıllık lisans eğitimlerini hangi sanat dalında sürdüreceklerini belirlemeye yönelik bir görüşmedir. Bu aşamaya gelen adaylar, jüri önünde 5 ile 10 dakikalık süreyle mülakata alınırlar. Görüşme sonunda jüri, her adayın hangi sanat dalına (MB,MT,MP) kaydolacaklarını belirler.
MÜZİK BÖLÜMÜ İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR:

Sınav için ön kayıt yaptıran adayların sayısının, toplam bölüm kontenjanının üç katından az olması halinde ve sınav jürisi uygun gördüğü takdirde, birinci ve ikinci aşama sınavlarının içerikleri birleştirilebilir ve tek sınav halinde uygulanabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda bu karar, sınav başlamadan önce ilan panosunda yazılı olarak duyurulur.
Dördüncü aşamada MB, MT yada MP programlarından herhangi birine, uygun niteliklerde aday bulunamadığı yada bir programda aday sayısının üçten az olması durumunda, söz konusu programa seçilen adaylar kalan dallardan birine kaydırılabilir. Bunu 4. aşamada jüri belirler.
Sınav sonuçları en yüksek puandan en düşük olana doğru sıralanır. 50 baraj puanının üzerinde almış olsa bile program kontenjanlarının dışında kalan tüm adaylar, yedek listeyi oluşturur. Asil listeden kaydını yaptırmayan olduğu takdirde, en yüksek puanlı yedek aday kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olur. Asil ve yedek listeleri açık bir biçimde ilan edilecektir.
Her aşamanın ardından, o aşama ile ilgili sonuçlar yazılı olarak ilan edilir.
SDÜ.Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı/ISPARTA
Tel: 0 246 2282992 - 2282993

Kilitli