AGSL Yeni Öğretmen Alım Sınavı Duyurusu Önemli..!

AGSL programları, öğrenci ve öğretmenleri ilgilendiren konular
Cevapla
reco
Mesajlar: 21
Kayıt: 04 Haz Cmt, 16:41
İletişim:

AGSL Yeni Öğretmen Alım Sınavı Duyurusu Önemli..!

Mesaj gönderen reco »

http://ogm.meb.gov.tr/ ADRESİNDE AYRINTILAR MÜRACAT 15 EKİM-3 KASIM 2006
reco
Kullanıcı avatarı
Admin
Forum Yöneticisi
Forum Yöneticisi
Mesajlar: 543
Kayıt: 03 Haz Cum, 22:00
Konum: Ank/Aksaray
İletişim:

Mesaj gönderen Admin »

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
SAYI : B.O8.0.0GM.O.O9.02.03.231.0
KONU :Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğretmen Seçme (Uygulama-Mülakat) Sınavı

A.Başvuru:
a) Öğrenim durumu, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atananların belirlenmesine ilişkin ilgi (d) kararlarına göre, atanacağı okul veya kuruma uygun olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle Bakanlığın Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarında görev yapıyor olmak,

c) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda ve branşında en az 3 yıl süreyle görev yapmış olmak, (Askerlikte geçen süreler hariç)

d) Son üç yıllık görev süresi içinde iyi dereceden aşağı sicil notu almamış olmak,

e) Son üç yıllık görev süresi içinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

f) Askerlik görevini yapmış veya bu görevden muaf olmak, şartlarını taşıyanlar

16 Ekim-03 Kasım 2006 tarihleri arasında başvuruda bulunabileceklerdir.

Adaylar, ekte örneği bulunan form dilekçe (Ek-1) i doldurup, hizmet cetveli ve onaylı diploma örneği ile görevli oldukları okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Okul Müdürlükleri, incelenen ve onaylanan başvuru belgelerini, İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ekleri ile birlikte göndereceklerdir.

Varsa form 1’e eklenecek belgeler;
a) Alanında lisans üstü eğitim,
b) Lisans üstü eğitim,
c) Alanında hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri,
d) Aylıkla ödül,
e) Takdirname veya teşekkür,
f) Hizmet Cetveli.

C. Diğer Konular:
Doğrudan Bakanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Eşi öğretmen olanlar ile diğer adayların durumları, ilgi (a) Yönetmelik esaslarına göre değerlendirilecektir.
Önceden yapılan Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri sınavına katılıp başarılı olup atanan ve halen bu okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, bu sınava müracaat edemeyeceklerdir.
Zorunlu bölge hizmetine tabi adaylar ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre
değerlendirileceklerdir.
Sınav puanlarının eşitliği durumundaki atamalarda;ilgi (a) yönetmeliğin 20’nci maddesinin 1’nci ve 10’ncu fıkra hükümlerinin dikkate alınacaktır.
İlgi (a) Yönetmeliğin 23’ncü maddesinde belirtilen özürlerden birinin atama tarihinden sonra ortaya çıkması halinde iptal yada yer değişikliği talepleri değerlendirmeye alınabilecektir.

Sınav sonuçları 1(bir) yıl geçerli olacaktır. Ataması her ne sebeple olursa olsun iptal edilen adayın tekrar atanma hakkı bulunmayacaktır.

Uygulama-Mülakat sınavı, Resim/Resim-İş/ Güzel Sanatlar ve Müzik branşlarına göre ayrı ayrı komisyonlarca 27 Kasım-01 Aralık 2006 tarihleri arasında Ankara Çankaya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde (Hoşdere Cad. No:187 Yukarı Ayrancı/Çankaya) yapılacak olup, sınava başvuran adaylara uygulama-mülakat günleri, Genel Müdürlüğümüzün
http://ogm.meb.gov.tr sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Sınavda başarılı olan adayların atama işlemleri, ihtiyaç durumu, tercih ve puan üstünlüğüne göre Personel Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. İl İnceleme Komisyonunca, başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, şartları uygun olmayanlara gerekçeleri ile bilgi verilecek olup, uygulama-mülakat sınavına katılmaları uygun olanların ise sınava girişleri sağlanacaktır. Sınava katılacak öğretmenlerin izin işlemleri mahallinde çözümlenecektir. Yol, barınma ve diğer giderler adaylara ait olacaktır.
Adaylar, branşlarına uygun olarak bilgi, beceri, yetenek ve varsa konser, yarışma, sergi vb. çalışmalarına ait düzenleyecekleri dosyayı, sınav günü değerlendirilmek üzere komisyona elden sunacaklardır. Resim/Resim-İş/Görsel Sanatlar branşından uygulamaya girecek öğretmenler
yanlarında resim kağıdı ve kurşun kalem bulunduracaklardır. Başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adaylar, sınavda başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, konunun İlinizde bulunan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında görev yapan ilgili öğretmenlere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Genel Müdür Kerem Altun

Müracaat Formu için:
http://ogm.meb.gov.tr/agsl_2007_muracaat_form.xls
Cevapla