MuzikKitaplari.com TEZLER   
NO
TEZİN ADI
YAZARI
ÜNİVERSİTE
YILI
DÜZEYİ
KAYDET
01Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Giriş - Müzik Yetenek Sınavlarının Geçerlik ve Güvenirlik Yönünden İncelenmesi ve DeğerlendirilmesiS.TarmanGazi2002Doktorakaydet
02Program Geliştirme Sürecinde Çoklu Zeka Kuramının YeriS.TarmanHacettepe1999Y.Lisanskaydet
03Bekir Küçükay'ın "Klasik Gitar İçin Başlangiç Metodu"nun Hedef, Hedef Davraniş ve İçerik Yönünden İncelenmesi S.TarmanGazi1996Y.Lisanskaydet
04Gitar İçin Beste Yapmış Türk Bestecilerinin Eğitimi ve Yapıtlarının Uluslar Arası Gitar Repertuarındaki YeriAhmet KanneciGazi2001Y.Lisanskaydet
05Türkiye Türkçesi Dil Bilgisi Yapısının Şan Eğitimi Amaç, İlke ve Teknikleri Açısından İncelenmesiA. Meral TöreyinGazi1998Doktorakaydet
06Türkiye'deki Seçilmiş Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Lisans Düzeyi Yardımcı Çalgı Piyano Eğitiminin Durumu ve İşlevsel Piyano Becerilerinin Grup İçerisinde Öğretilmesi İçin ÖnerilerBelir Tecimer KasapOklahoma (ABD)1999Doktora (özet)kaydet
07Halk Müziğine Dayalı Gitar ÖğretimiGökhan YalçınSelçuk2004Y.Lisanskaydet
08Türk Bestecilerin Solo Gitar Sonatlarının Gitar Eğitimine Katkısı Açısından İncelenmesiAhmet KanneciGazi2005Doktorakaydet
09Müzik Öğretmenliği Piyano Eğitimi Dersi İçin Bir Model DenemesiSena Gürşen OtacıoğluMarmara2005Doktorakaydet
10Türkiye'de Erken Müzik Eğitimi Kurumları olan Çocuk Korolarının Meslek Seçimine Etkileri Adil Levent YükselGazi1996Y.Lisanskaydet
11Çağdaş Türk Koro Müziği Dağarının Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dallarında Yeralma DurumuM. Yiğit ErsoydanMehmet Akif Ersoy2009Y.Lisanskaydet
12Keman Orta Seviye Metotlarının Çalım Teknikleri Açısından İçerik ÇözümlemesiOzan Hanerİnönü2008Y.Lisanskaydet
Tez Gönderecekler için Açıklamalar
Lüften tezlerinizi "PDF" formatında ve ad-soyadınızın ilk harfleri, alt tire (_), tezin düzeyinin ilk harfleri (yüksek lisans için "yl", doktora için "dr") şeklinde isimlendirerek gönderiniz.

Yüksek Lisans Tezi için Örnek:
st_yl.pdf ismi, bu dosyanın "Süleyman Tarman"a ait "yüksek lisans" tezi olduğunu ifade etmektedir.

Doktora Tezi için Örnek:
st_dr.pdf ismi, bu dosyanın "Süleyman Tarman"a ait "doktora" tezi olduğunu ifade etmektedir.